Technologia grupowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Technologia grupowa
Polecane artykuły


Technologia grupowa polega na ustaleniu typowego procesu dla zbioru podobnych wyrobów. Technologia ta jest sposobem połączenia w większe mało licznych partii. Technologie grupową stosuje się wówczas, gdy część operacji technologicznych wykazuje podobieństwo do większości operacji technologicznych.

Technologia wykonania tych części jest zbliżona, a to pozwala na w pewnym sensie "sztuczne" zwiększenie liczności serii produkcyjnej. Dzięki temu uzyskuje się obniżenie kosztów jednostkowych wyrobu przy zachowaniu elastyczności produkcji. Warunkiem podstawowym jest określenie tych technologicznie podobnych grup części. Dla poszczególnych wyrobów opracowano procesy technologiczne ich wykonania, przy czym część z nich wykonywana mogła być poprzednio i stąd niektóre procesy technologiczne pobrane będą z bazy danych. Na ich podstawie opracowana zostanie macierz operacji procesów technologicznych, a uwzględniając przyjętą metodę grupowania uzyskać można grupy części wykazujących podobieństwo technologiczne. Technologia grupowa pozwala na łączenie partii pojedynczych wyrobów w cztery grupy technologicznie podobne, które mogą być wytwarzane wspólnie ze względu na takie same operacje technologiczne.

W przypadku gdy kilka wyrobów wymaga procesu technologicznego nie mającego odpowiedników z poszczególnymi grupami to wówczas wyroby wykonywane będą oddzielnie albo ulegnie zmianie kryterium grupowania. Istnieje również możliwość zmiany procesu technologicznego tych części w celu dopasowania do poprzednio wygenerowanych grup części.

Zaletami technologii grupowej jest:

Bibliografia

Autor: Krzysztof Kowalczyk, Szczepan Cieślak