Struktura podziału pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Struktura zadaniowa)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Struktura zadaniowa (ang. work breakdown structure) jest dokumentem, w którym dokonuje się podziału pracy na mniejsze części. Zazwyczaj składa się z trzech poziomów:

 • podział projektu na fazy,
 • podział faz na etapy,
 • podział etapów na zadania.
Struktura zadaniowa / struktura podziału pracy (Sławomir Wawak)

Liczba poziomów zależy od skomplikowania projektu oraz poziomu ryzyka. W przypadku trudniejszych przedsięwzięć, zwykle przygotowuje się bardziej szczegółową (mającą więcej poziomów) strukturę zadaniową. Możliwe jest także kaskadowe przygotowanie struktur, w którym wyróżniamy strukturę główną oraz struktury szczegółowe.

W podręczniku PMI (PMBOK), jest ona definiowana jako grupowanie elementów projektu, które organizuje i określa całkowity zakres roboczy projektu. Struktura:

 • określa hierarchię wyników końcowych projektu oraz poszczególnych jego elementów,
 • wspomaga definicję całej pracy wymaganej dla osiągnięcia ostatecznych celów,
 • dostarcza graficznego obrazu albo streszczenia możliwości projektu (wersja graficzna lub tekstowa),
 • dostarcza narzędzia integrowania i oceniania harmonogramu oraz przedstawienia kosztu,
 • dostarcza informacji interesariuszom,
 • ułatwia raportowanie i analizę postępów projektu,
 • dostarcza podstaw dla określania celów dla zespołu projektowego.

Konstrukcja

Struktura zadaniowa powstaje na podstawie analizy celów, przyjętych parametrów, zakresu projektu, wymagań technicznych, a zatem informacji zawartych w karcie projektu. Przygotowując strukturę należy pamiętać o kilku zasadach:

 • każdy element powinien określać konkretny, namacalny produkt lub jego część,
 • każda pozycja w strukturze dzielona na elementy, musi składać się z tych elementów,
 • każdy element musi należeć do jednej tylko grupy (pozycji),
 • podział części projektu na elementy powinien być dokonany logicznie, z uwzględnieniem kolejności procesów technologicznych i innych,
 • poziom podziału zależy od skomplikowania poszczególnych etapów; etapy należy tak dekomponować, aby dało się nimi bez trudu zarządzać,
 • należy pamiętać, że prowadzenie nadzoru nad realizacją każdego elementu kosztuje, dlatego zbyt szczegółowy podział może spowodować wzrost kosztów administracyjnych projektu,
 • efekty poszczególnych zadań należy określać tak, aby wyeliminować możliwość powtarzania się ich w różnych częściach projektu,
 • jeżeli jakieś elementy ze struktury są zamawiane u dostawców, dobrze jest zapewnić, że dostawca przygotuje szczegółową strukturę zadaniową, która będzie pasowała do struktury głównej,
 • wszystkie bezpośrednie efekty projektu powinny być ujęte w strukturze,
 • dobrze jest dopasować strukturę kont księgowych oraz procesów kontrolnych do struktury zadaniowej, co znacząco ułatwi rozliczanie zadań,

Przykład

Wbs.png

Źródło: Practice Standard for WBS, PMI, Newtown Square 2001

Bibliografia

 • Practice Standard for WBS, PMI, Newtown Square 2001

Autor: Sławomir Wawak