Split akcji

Z Encyklopedia Zarządzania
Split akcji
Polecane artykuły


Split akcji polega zmienieniu ilości akcji w obrocie, przy czym ich łączna wartość nie ulega zmianie, a więc zmienia się tylko wartość pojedynczej akcji. Zazwyczaj pojęcie split odnosi się do podziału akcji.[1]

Rodzaje

Można zaobserwować dwa rodzaje omawianego rozwiązania:

 • Split-up (podział akcji)- ma na celu redukcję ceny akcji poprzez podział akcji,
 • Reverse split (scalenie akcji) - ma na celu zwiększenie ceny akcji poprzez scalenie akcji.[2]

Wbrew pozorem nie jest to zabieg czysto kosmetyczny, ale niesie ze sobą informacje dla inwestorów.Szczególnie interesujące mogą być motywy podjęcia decyzji o podziale.[3] Każdy z nich daje całkowicie odmienne rezultaty i jest stosowany w odmiennych okolicznościach, więc ich użycie determinuje obecna sytuacja spółki, a także cel jaki ma być osiągnięty poprzez zastosowanie wybranego rozwiązania.

Split-up

Dlaczego jest używany?

Główną przyczyną jest chęć zwiększenia płynności swoich akcji przez spółkę, dzięki zastosowaniu podziału zwiększa się liczba akcji w obrocie, a to z kolei prowadzi do obniżenia ceny rynkowej pojedynczej akcji dzięki czemu dany papier wartościowy jest zdecydowanie łatwiej dostępny dla inwestorów.

Zaobserwowano również, że po użyciu tego sposobu zwiększa się zainteresowanie analityków wobec danej spółki (tzw. hipoteza niedostrzeżonej firmy), taka reakcja jest pożądana przede wszystkim przez mało znane spółki.

Niektórzy managerowie są przekonani w działanie hipotezy optymalnego przedziału cenowego. Według niej akcje będące w tym przedziale cenowym są najbardziej pożądane, uzasadnienie takiego poglądu można dopatrywać w psychologii - zbyt wysoka cena może odstraszyć potencjalnych inwestorów.Takie rozumowanie prowadzi do używania podziału w momencie kiedy ceny akcji wykraczają poza optymalny przedział.[4]

Mechanizm działania

Dla ułatwienia przyjmiemy założenie, że akcje spółki "ABC" podzieliły się w stosunku 2:1, pokrótce oznacza to że udziałowiec na każdą posiadaną akcje otrzyma dwie za połowę ceny.Poniżej zostanie przedstawiony przykład liczbowy dla lepszego zobrazowania mechanizmu działania.

Inwestor posiada 40 akcji po 10 zł każdą, po podziale będzie miał 80 akcji po 5 zł każdą. Gdyby akcje spółki były podzielone w stosunku 4:1, inwestor posiadałby 160 akcji po 2,5 zł każdą.

Jak widać łączna wartość wartość akcji nie uległa zmianie. Warto również pamiętać,że w takiej sytuacji proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegają również dywidendy przypadające na jedną akcję, dodatkowo ceny i wskaźniki są odpowiednio aktualizowane w raportach.[5]

Reverse split

Dlaczego jest używany?

Powody przeprowadzenia scalenia akcji w większości pokrywają się z motywami przeprowadzenia podziału akcji, jednakże wielokrotnie reverse split nie ma na celu osiągnięcia konkretnych rezultatów, zazwyczaj jest on przeprowadzany z konieczności. Najczęściej ze względu na przepisy, które obowiązują na giełdach, a przez które spółki groszowe mogą borykać się z trudnościami takimi jak:

 • wykluczenie z wyliczania indeksów,
 • przeniesienie notowań do systemów mało atrakcyjnych dla inwestorów,
 • czasowe zawieszenie notowań,
 • usunięcie akcji z notowań w najgorszym scenariuszu. Na niektórych giełdach obowiązuje kryterium minimalnego kursu akcji, po niespełnieniu odpowiednich kryteriów akcje zostają wykluczone z obrotu.[6]

Mechanizm działania

Reverse split ma całkowicie odwrotny skutek do wyżej przedstawionego podziału akcji ponieważ jest używany przez spółki w sytuacji gdy ich cena spadła zbyt nisko. Tutaj również przyjmiemy pewne założenia w celu wytłumaczenia mechanizmu działania.

Spółka "XYZ" wypuściła 1 000 000 akcji, ich cena spadła do 10 zł. Reverse split został przeprowadzony w stosunku 1:4 i miał następujący skutek: w obrocie liczba akcji zmniejszyła się do 250 000 a każda z nich była po 40 zł.

W tym przypadku łączna wartość akcji również nie uległa zmianie, jednak nowa cena akcji może zachęcić poważniejszych inwestorów lub uniemożliwić wykluczenie z obrotu tak więc pożądany skutek może zostać osiągnięty.[7]Należy również pamiętać, że dywidendy zostaną proporcjonalnie zwiększone.

Regulacje

Zasady przeprowadzenia podziału i scalenia akcji określa odpowiednio oddział 2 i oddział 3, które są zawarte w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego, a także w art. 308 §2, który reguluje minimalną wartość nominalną akcji: obecnie wynosi 1 grosz.

Biblografia

Przypisy

 1. E. Baumgartner 2007, s. 52
 2. E. Baumgartner 2007, s. 52
 3. M. Krzywda 2010, s. 45
 4. M. Krzywda 2010, s. 44-45
 5. E. Baumgartner 2007, s. 52
 6. R. Asyngier 2014, s. 9
 7. E. Baumgartner 2007, s. 52

Autor: Patrycja Oleś