Rozszerzanie zakresu pracy

Rozszerzanie zakresu pracy
Polecane artykuły


Rozszerzanie zakresu pracy - przeciwieństwo upraszczania pracy (rozumiane mylnie jako wzbogacanie pracy) Sposoby:

 1. Powiększenie zakresu wykonywanych czynności poprzez scalenie kilku dotychczas wykonywanych na różnych stanowiskach czynności i powierzeniu ich pojedynczemu wykonawcy na 1 stanowisku, a także umożliwienie pracownikowi autoregulacji rytmu pracy.
 2. Przez dodanie do prostych czynności podstawowych dla danego stanowiska czynności pomocniczych - konserwacji urządzenia, drobnych napraw, czynności obsługi organizacyjnej, itp.
 3. Przez dodanie do wykonywanych czynności takich, dzięki którym pracownik będzie mógł wykazać się odpowiedzialnością (samokontrola przy jakości i ilości, gdy widać efekty końcowe).

Etapy:

 1. Rozpoznanie możliwości i zasadności rozszerzenia pracy.
 2. Ustalenie stanowisk na których wykonywane zadania zostaną rozszerzone.
 3. Zaprojektowanie nowej organizacji pracy.
 4. Przeszkolenie wykonawców / pracowników
 5. Wprowadzenie nowej organizacji w życie wraz z zanikającą kontrolą

Zalety rozszerzania pracy:

 • Eliminacja negatywnych skutków nadmiernego podziału pracy
 • Wydłużenie cyklu pracy
 • Możliwość odpowiedzialności (przeciw działanie monotonii i monotypii, nudzie i zmęczeniu) pracownika
 • Możliwość wzrostu zaangażowania pracowników

Wady rozszerzania pracy

 • Brak zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu

Bibliografia

 • Z. Martyniak " Metody organizacji i zarządzania", Kraków 1999
 • T. Lucey " Management Information Systems", Poznań 2003

Autor: Grzegorz Jarzynka