Rachunek porównawczy zysku

Z Encyklopedia Zarządzania
Rachunek porównawczy zysku
Polecane artykuły

Metoda ta wiąże jednocześnie przychody z kosztami ich uzyskania. Jest to narzędzie pomocnicze w procesie podejmowania decyzji, które wykorzystuje kryterium maksymalizacji zysku. Ograniczenie się w praktyce do rachunku kosztów może wywołać błędne decyzje. W rachunku porównawczym zysku mianem zysku (G) określa się różnice pomiędzy przychodem (E), a kosztami działalności. G = E - K

Porównując warianty rozwiązań, wybieramy ten, którego poziom zysku jest wyższy. Gdy jest to wariant pierwszy wówczas spełniona jest nierówność:

GI > GII

Autor: Milena Pasternak