Ocena absolutna

Z Encyklopedia Zarządzania

Ocena absolutna to rodzaj oceny, w której ekspert ocenia określony produkt lub próbkę na podstawie jego szerokiej wiedzy, doświadczenia i umiejętności związanych z danym towarem. Proces ten nie wymaga użycia próbek referencyjnych lub bezpośrednich porównań z innymi produktami czy próbkami.

Jest to bardziej subiektywna metoda oceny, ponieważ wynik końcowy opiera się wyłącznie na percepcji oceniającego, a nie na bezpośrednich porównaniach. To, co jest uważane za dobrej jakości przez jednego eksperta, niekoniecznie musi być ocenione tak samo przez innego.

Zalety oceny absolutnej

Zaletą tego rodzaju oceny jest fakt, że pozwala na pełne wykorzystanie ekspertyzy i doświadczenia oceniającego. W przypadku produktów lub próbek unikalnych lub nietypowych, gdzie nie ma możliwości bezpośredniego porównania, ocena absolutna może być jedynym dostępnym sposobem oceny.

Ocena absolutna jest powszechnie używana w różnych dziedzinach, takich jak ocena jakości towarów, testy sensoryczne (np. w przemyśle winiarskim, gastronomii), ocena dzieł sztuki, ocena wyników sportowych i wiele innych.

Mimo swojej subiektywnej natury, ocena absolutna jest uznawana za cenną metodę oceny, jeżeli jest przeprowadzana przez doświadczonego specjalistę w danym zakresie. Dla zapewnienia większej obiektywności i rzetelności wyników, często stosuje się podejście wielu ekspertów, których indywidualne oceny są następnie agregowane.

Znaczenie kompetencji w ocenie absolutnej

W przypadku oceny absolutnej istotne jest regularne szkolenie i aktualizowanie wiedzy ekspertów, aby zapewnić stabilność i powtarzalność ocen. Dlatego też, pomimo swojej subiektywnej natury, uczenie się i doskonalenie umiejętności oceny absolutnej to konieczność dla każdego specjalisty, który chce efektywnie oceniać jakość towarów.


Ocena absolutnaartykuły polecane
Metody sensoryczneOcena organoleptycznaBadania porównawczeMinima sensoryczneCustomer Satisfaction IndexTestowanie produktówOcena subiektywnaOdorymetriaOcena jakościEfekt naśladownictwa

Bibliografia

  • Duda I. (red.) (1995), Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków