Modelowanie parametryczne

Modelowanie parametryczne
Polecane artykuły


Modelowanie parametryczne jest jedną z metod szacowania kosztów projektu od góry do dołu. Wykorzystuje ono model matematyczny oparty na znanych parametrach czyli rozkład normalny lub inny rozkład teoretyczny, z którym porównywane są empiryczne rozkłady występujące w badanej zbiorowości. Parametry mogą być zróżnicowane i zależą one od rodzaju wykonywanych zadań. Koszt wykonania projektu jest określany poprzez koszty wyrażane względem jednostek. Takimi parametrami mogą być na przykład koszt przypadający na tonę, metr sześcienny, jednostkę czy godzinę. Występują również parametry bardziej złożone, których przykładem może być koszt przypadający na jednostkę uwzględniający wskaźniki korygujące określone na podstawie warunków zaistniałych w projekcie. Wyróżniamy proste lub złożone modele matematyczne służące do przewidywania kosztów projektu. Stopień złożoności modelu zależy od rodzaju projektu lub liczby zmiennych, które są brane pod uwagę. Dokładność otrzymanych wyników na podstawie takiego modelu zależy od informacji historycznych, którymi się posłużymy, łatwości kwantyfikacji parametrów oraz sposobności skalowania modelu. Ten rodzaj wyznaczania kosztów nie zawsze może być użyty w przypadku szacowania kosztów projektów informatycznych. Barierę zastosowania tej metody stanowi tu zmienność technologii.

Bibliografia

  • Phillips J., "Zarządzanie projektami IT", wydawnictwo HELION, 2005r.

Autor: Elżbieta Iskra