Konto bilansowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Konta bilansowe to takie konta księgowe, które służą do rejestracji stanu i zmian składników bilansu, tj. środków gospodarczych i źródeł ich finansowania (aktywów i pasywów).

Rodzaje

Dlatego też konta bilansowe dzielimy na:

  • aktywne - ewidencjonowanie stanu i zmian aktywów np. materiałów. Stan początkowy zapisujemy po stronie debetowej. Wzrost wartości rejestrujemy po stronie debetowej, a zmniejszenie po stronie kredytowej.
  • pasywne - zwiększenie (po stronie kredytowej) lub zmniejszenie (po stronie debetowej konta) stanu pasywów. Przykładowe konto pasywne: "zobowiązania wobec dostawców"
  • aktywno-pasywne - służy do rejestracji operacji, zarówno zmiany po stronie aktywów jak i pasywów, np. konto "Rozrachunki z dostawcami".

Salda końcowe tych kont na koniec roku obrotowego przenosi się do bilansu.

Bibliografia

  • Dziuba- Burczyk A. Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2003, str125-141
  • Wprowadzenie do rachunkowości. Podręcznik z przykładami, zadaniami i testami, pr. zbior. pod red. E. Śnieżek, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 59-75
  • Rachunkowość finansowa., pr. zbior. pod red. K. Sawickiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 37,48,344

Autor: Anna Dorynek