Kategoria:Teorie organizacji

Z Encyklopedia Zarządzania

Kategoria ta jest przewidziana dla czytelników zainteresowanych głębszym poznaniem problematyki organizacji i zarządzania. Prezentowane tu teorie czy sposoby ich budowy nie dadzą się w prosty sposób przenieść do praktyki. Nie taki jest cel ich tworzenia. Teorie te dostarczają badaczom narzędzi do opracowywania metod i rozwiązań praktycznych. Dla lepszego wyjaśnienia posłużę się tu porównaniem: korzystasz z aplikacji komputerowych i nie interesuje Cię jak zostały stworzone, jednak gdyby nie istniały języki programowania (narzędzia), programiści nie mogliby opracować dla Ciebie tych aplikacji. Teorie organizacji są więc - w dużym uproszczeniu - takimi językami programowania.