Inteligentny dom

Z Encyklopedia Zarządzania

Inteligentny dom - - według definicji European Inteligent Building Group (EIBG) "inteligentny budynek to taki, który maksymalizuje efektywność działań użytkowników go wykorzystujących i pozwala na sprawne zarządzanie zasobami przy minimalnych kosztach eksploatacji" (Winnicka-Jasłowska D. 2010, t I). W wielu miastach możemy znaleźć inteligentne budynki czy też kompleksy takie jak szpitale, lotniska oraz kampusy uniwersyteckie, które wykorzystują systemy charakterystyczne dla inteligentnych domów. Są to między innymi różnego rodzaju terminale mobilne, alarmy bądź systemy wykonawcze (Pamuła A. 2012, s. 29). Inteligentne domy opierają się na wykorzystaniu optymalizacji czterech elementarnych elementów, a mianowicie: konstrukcji, systemów usług i zarządzania oraz relacji między nimi, stwarzają efektywne pod względem ekonomicznym środowisko dla osób w nim przebywających (Ahmed A. i in. 2009,). Mówiąc krótko jest to cały budynek, w którym większość systemów zarządzających jest ze sobą ściśle powiązane i zintegrowane.

TL;DR

Inteligentny dom to budynek, w którym systemy zarządzające są ze sobą powiązane i zintegrowane. System zarządzania BMS pozwala na zdalne sterowanie różnymi podsystemami. Najpopularniejszym systemem w Polsce jest EIB. Systemy oświetlenia, grzewcze i alarmowe są ważnymi elementami inteligentnego domu.

Zastosowanie

System zarządzania BMS (Building Managment System), pozwala użytkownikowi na zdalne sterowanie wieloma podsystemami zarządzanymi przez niego. Daje użytkownikowi ogromne pole do działania jeżeli chodzi o zdalne sterowanie systemami w budynku. Umożliwia łatwy i szybki sposób na monitorowanie, optymalizowanie oraz kontrolowanie takich systemów jak:

 • sieć teleinformatyczna
 • sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od stanu obecności osób w pomieszczeniach oraz ruchu, w oparciu o natężenie światła itp.,
 • sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń,
 • sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją symulacja obecności"
 • system alarmowy i monitoring,
 • system zarządzania produkcją i magazynowaniem energii odnawialnej z własnych mikroźródeł,
 • obsługa urządzeń audio-video i innych codziennego użytku,
 • system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych

System EIB

Najpopularniejszym systemem automatyki i usprawniania domów w Polsce jest europejski standard EIB (European Instalation Bus). Największa konkurencja dla tego systemu jest pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Lutron. Ciężko rozstrzygnąć, który z nich jest lepszy ponieważ oba spełniają swoje zadania w zadowalający sposób. Wykorzystując system EIB zalecane jest używanie systemów wspomagających, które usprawniają jego działanie, są to np (Czerska H. 2006, nr.5):

System oświetlenia Dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem użytkownik jest w stanie dowolnie programować obwody oświetleniowe wedle swoich potrzeb i upodobań. Takie rozwiązanie daje możliwość zaprogramowania oświetlenia w taki sposób aby światło było uruchamiana tylko pod wpływem wykrycia ruchu. Wpływa to dość znacząco na korzyść użytkownika, ponieważ pozwala to na zredukowanie zużycia energii elektrycznej co przyczyni się o zmniejszenie kosztów.

System grzewczy Przy rozsądnym i odpowiednim zapanowaniu nad tym systemem, można uzyskać naprawdę wielkie korzyści ekonomiczne. Wszystko opiera się o odpowiednie rozplanowanie pracy kotła grzewczego względem obecności mieszkańców w domu, oraz dostosowaniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. W zarządzanie tym systemem musimy zaangażować inne systemy takie jak np. system alarmowania. Aby w pełni wykorzystać możliwości tego systemu, każde pomieszczenie musi być wyposażone w czujnik temperatury, aby system regulacji temperatury mógł odpowiednio manewrować temperaturą w danym pomieszczeniu. W przypadku najbardziej nowoczesnych domów ustawiana jest także stacja pogodowa na kominie lub, na terenie działki. Dzięki danym pogodowym pozyskanych ze stacji system grzewczy sam zaplanuje temperaturę i czas ogrzewania.

System alarmowania System alarmowy aby działał najbardziej efektywnie musi być ściśle powiązany z systemem EIB. Aby zwiększyć dokładność działania systemu zarządzania domem warto zainstalować kilka dodatkowych czujników.

 • Czujnik zalania - często wykorzystywany w pomieszczeniach szczególnie narażonych na zalania np. łazienki, kotłownie, ubikacjach a także garażach. Przy instalowaniu tego czujnika należy pamiętać o umieszczeniu go na niewielkiej wysokości, ponieważ woda zalewająca pomieszczenie powoduje w nim zwarcie, które jest impulsem do wysłania sygnału alarmowego.
 • Czujnik gazu - czujnik często montowany w domach ogrzewanych gazem ziemnym. Informuje on o niebezpiecznym stężeniu niebezpiecznych substancji, a co za tym idzie nieszczelności instalacji. Powinien być montowany wysoko ponieważ gaz jest lżejszy od powietrza.
 • Czujnik zbicia szyby - czujnik ten powinien być montowany na środku pomieszczenia, a nie jak większość ludzi myśli przy samej szybkie. Urządzenie to wykrywa częstotliwość tłuczenia szyby i natychmiastowo wysyła sygnał o włamaniu (Czerska H. 2006, nr.5).


Inteligentny domartykuły polecane
Utrzymanie ruchuResponsive designCzujnikPrzepustowośćInterfejs użytkownikaKopia zapasowaTopologia sieciBarkaAktualizacja oprogramowania

Bibliografia

 • Ahmed A., Menzel K., Ploennigs J., Cahill B. (2009), Aspects of Multi-dimensional Building Performance Data Management, EG-ICE Berlin
 • Ciesielka W., Gołaś A., Śliwiński M., Żywiec W. (2014), The Embedded system as a smart building control unit using FPGA, Pomiary Automatyka Kontrola, R. 60, nr 4
 • Czerska H. (2006), Przegląd rynku, inteligentny dom, Budujemy dom nr 5
 • Holuk M. (2008), Budynek inteligentny - możliwość sterowania domem w XXI w.
 • Pamuła A., Papińska-Kacperek J. (2012), Inteligentne domy i inteligentne sieci energetyczne jako elementy infrastruktury smart city, Zeszyt naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego nr 721
 • Winnicka-Jasłowska D. (2010), Definicje budynku inteligentnego, [w:] Budynek inteligentny, t. I


Autor: Jakub Kozioł