Hyman Minsky

Z Encyklopedia Zarządzania
Hyman Minsky
Polecane artykuły


Hyman Minsky - Amerykański ekonomista nurtu post keynesowskiego, zwolennik interwencjonizmu państwowego, przeciwnik deregulacji rynków finansowych.

Wskazał przyczyny załamań i niestabilności rynków finansowych:

  • zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (kredyty, pożyczki, papiery dłużne)
  • Przewaga zobowiązania krótkoterminowych w portfelu zobowiązań (mniejsze koszta obsługi krótkoterminowych zobowiązań)
  • "rolowanie" - spłaty zobowiązań są uzależnione jest od zdolności do zaciągnięcia kolejnego zobowiązania
  • dynamiczny rozwój "egzotycznych" instrumentów finansowych
  • nadmierna skłonność do ryzyka instytucji finansowych.

Model kryzysu finansowego wg Mińskiego

Model oparty jest na założeniu o zmienności podaży kredytu i jego nadmiernej kreacji.

Etapy powstawania bańki spekulacyjnej i załamania się finansowego:

  • Rozbudzenia gospodarki przez pojawienie wewnętrznego wstrząsu np. wojny, nowe technologie, nowe możliwości inwestowania.
  • Środki zaczynają być lokowane w nowe obszary inwestowania. Rośnie popyt w tym sektorze, podaż nie spełnia zapotrzebowania rynku, następstwem sytuacji jest wzrost cen.
  • Skłonność do zadłużenia przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wzrasta. Najpierw w celu konsumpcyjnym, następnie inwestycyjnym, po czym spekulacyjnym. Pojawienie się tzw "Owczego Pędu".
  • Awersja do ryzyka spada, wzrasta nasycenie rynku i jego przeszacowanie - powstanie "bańki spekulacyjnej", która w krótkim czasie pęknie.

Bibliografia

Autor: Paulina Wilka