Deratyzacja

Deratyzacja
Polecane artykuły


Deratyzacja [franc.], odszczurzanie, tępienie w określonym środowisku szczurów, myszy, i innych gryzoni, szkodliwych zarówno z sanitarnego, jak i gospodarczego punktu widzenia. Walka ze szkodnikami odbywa się poprzez budowanie budynków szczuroszczelnych oraz różnorakie niszczenie; niszczy się je:

a) biologicznie: używaniu psów i kotów do tępienia szczurów oraz zmniejszenie płodności (niska temp., brak wody). Przede wszystkim dąży się do poznania i wykorzystania naturalnych wrogów szkodnika.

b) przez zarażanie chorobami zakaźnymi (rzadko stosowane ze względu na niebezpieczeństwo nieoczekiwanego uzjadliwiania się zarazków wobec zwierząt innego gatunku)

c) mechanicznie: przez ustawienie w miejscu żerowania szczurów pułapek i potrzasków z przynętami

d) chemicznie: zastosowanie trucizn pokarmowych (wkładanych wraz z przynętą lub rozpylanych w przejściach, w których szczury wybierają truciznę na futerko, a następnie ja połykają w czasie oczyszczania się) lub gazów trujących [Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, 1964, s. 7].

Środki te mają jednak wiele cech niekorzystnych lub wręcz szkodliwych dla całej biocenozy. Działają zwykle nie tylko na szkodniki, ale także na gatunki pożyteczne. Poza tym nie prowadzą do całkowitej eliminacji szkodników lub trwałego zmniejszenia ich liczebności. Część szkodników często uodparnia się na stosowane środki chemiczne, dając w rezultacie następne pokolenia uodpornionych i intensywnie rozradzających się osobników. Ostateczny wynik jest w takim przypadku odwrotny do zamierzonego, a w latach następnych zachodzi potrzeba stosowania coraz większej ilości nowych środków chemicznych. Dość łatwo podejmuje się decyzje o zastosowaniu środka chemicznego w walce ze szkodnikiem, z reguły jednaka dość trudno jest zrezygnować z walki chemicznej w latach następnych [Kompendium wiedzy ekologii, 2001, s. 381].

Wkładanie trutek jest powszechne i przymusowe; stosuje się rożne trucizny i różne sposoby wkładania trutek:

a) wkładanie dwóch różnych trutek co zwiększa prawdopodobieństwo pobrania jednej z nich

b) wkładanie wpierw przynęty niezatrutych w celu ustalenia przynęty najchętniej zjadalnej

c) nęcenie (sposób "okswordzki” oraz "wrocławski” przez wkładanie coraz większej ilości przynęty, a po ustaleniu wyjadanej ilości podawanie przynęty zatrutej.) Odszczurzanie przeprowadzają wojewódzkie przedsiębiorstwa deratyzacji.

Szczuroszczelność budynków- zabezpieczenie budynków uniemożliwiające lub utrudniające dostęp i zagnieżdżenie się w nich szczurów: polega na budowaniu fundamentów z dodatkiem do zaprawy tłuczonego szkła w dużych kawałkach (0,5-3cm) i zaprawianiu nią wszystkich otworów, mogących stanowić wyloty przejść oraz uszczelnianiu szpar i obijaniu drzwi blachą [Zootechniczny Słownik Encyklopedyczny, 1965, s. 109,572].

Rozróżnia się również metody zapobiegawcze i niszczące. Zapobieganie polega na utrudnianiu przedostawania się gryzoni do magazynu, odpowiednim składowaniu produktów, zachowaniu czystości i porządku itp. [Encyklopedia Techniki-Przemysł Spożywczy,1978, s. 161].

Bibliografia:

  • Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964
  • Zootechniczny Słownik Encyklopedyczny, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1965
  • Kompendium wiedzy ekologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
  • Encyklopedia Techniki-Przemysł Spożywczy, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978

Autor: Klyszcz Aleksandra