Altcoin

Z Encyklopedia Zarządzania

Altcoin (ang. Alternative Coin) - Rodzaj wirtualnej waluty kryptologicznej opartej na technologii blockchain, "innej niż Bitcoin" (Pleines 2013) i powstałej dzięki jego popularności. Nazywa się je tak, ze względu na bycie "walutami alternatywnymi w stosunku do Bitcoina"(R. Kurek, 2014, s.194)

Aktualnie istnieje ponad 1000 rodzajów Altcoinów, a najbardziej znanymi Altcoinami są Ven, Litecoin, Ripple oraz Etherum.

Za pierwszy Altcoin uważa się powstały w 2011 r. Namecoin. Także w tym samym roku, powstał nieco młodszy Litecoin, będący aktualnie najpopularniejszym Altcoinem i drugą najpopularniejszą kryptowalutą.

TL;DR

Altcoin to rodzaj wirtualnej waluty kryptologicznej, innej niż Bitcoin. Istnieje ponad 1000 rodzajów Altcoinów, a najbardziej znane to Ven, Litecoin, Ripple i Etherum. Altcoiny różnią się od siebie w technologiczny sposób. Bitcoin jest najpopularniejszą kryptowalutą, ale Altcoiny mają mniejszą wartość i lepiej sprawdzają się do zakupu tańszych przedmiotów. Istnieje ryzyko związane z kontrolą wszystkich Altcoinów i ich bezpieczeństwem, a także z ich płynnością.

Przykłady Altcoinów

Dzięki oparciu o technologie blockchain i otwartym kodzie źródłowym każdy Altcoin różni się od siebie w pewien sposób.

  1. Litecoin - Uważany za "Srebro Internetu" (R. Kurek, 2014, s. 192), działa na podobnej zasadzie co Bitcoin, ale ma znacznie wydajniejszy algorytm, pozwalający "wydobyć" go w ok. 2,5 min (gdzie Bitcoina można zdobyć w ok. 10 min). Docelowo do wydobycia będzie 84 mln monet, a dzięki niższej popularności kurs Litecoina jest stabilny, przez co cena jednej monety stosunkowo niska.
  2. Ripple - Jego sposób działania jet trochę inny niż pozostałych kryptowalut. W przeciwieństwie do np. Bitcoina czy Litecoina, Ripple nie trzeba wydobywać, monety są "prewydobyte". Ripple można używać do zakupu innych kryptowalut oraz do transakcji na platformie firmy Ripple. Docelowo do kupienia ma powstać 100 mld monet.
  3. Ven - Nie jest to kryptowaluta w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, gdyż jet to przykład waluty stworzonej dla jednego serwisu przez chiński portal Hub Culture, która dopiero z czasem stała się zwykłą kryptowalutą. Ven powstał w 2007 r. a pierwszą jego obecność można było odnotować na Facebooku, gdzie można było zakupić za nią różne usługi i dobra internetowe. Od 2008 r. Ven jest normalnym środkiem płatniczym. Kursowo Ven powiązany jest z fizycznymi walutami (m.in. z amrykńskim dolarem), towarami oraz z cenami węgla, co ma zachęcić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dzięki jego stabilności, Hub Culture Knowledge Brokerage Services wynegocjował kontrakt na wydobycie złota w Afryce Południwej, za który zapłacili właśnie za pomocą Vena.
  4. Ether - Podobnie jak Ven, Ether powstał jako forma płatności dla prywatnej platformy Etherum, która pozwala tworzyć sieci w technologii blockchain oraz zawierać tzw. "inteligentne kontrakty" (ang".smart contracts"), które pozwalają przeprowadzać transakcje na platformie. Twórca Etherum Vitalik Buterin uznaje swoją walutę za "paliwo zasilające platformę". Mimo tego, Ether notowany jet na różnych giełdach walutowych.

Główne różnice między Bitcoinem, a Altcoinem

Jak to zostało wcześniej wspomniane, żeby "nazwać daną kryptowalutę Altcoinem, wystarczy, że nie jest ona Bitcoinem" (K.Raczkowski 2017, s.40). Dla tego największą różnicą jest popularność. Bitcoin jest aktualnie najpopularniejszą kryptowalutą, wartość jego kapitalizacji rynkowej to ok. 100 mld dolarów amerykańskich, gdzie dla porównania wartość pozostałych kryptowalut (czyli Altcoinów) to ok. 120 mld dolarów. Kolejną różnicą są zakupy walutą. Bitcoinem nie opłaca kupować tańszych rzeczy, ze względu na cenę jednego Bitcoina, wysokość prowizji, słaby podział na mniejsze jednostki czy powolność transakcji. Do tego celu lepiej sprawdzają się Altcoiny, właśnie dzięki niższej wartości za jeną monetę oraz często szybszej możliwości wykonania transakcji. Pozostałe różnice to m.in. liczba monet w obiegu, brak maksymalnej liczby jednostek czy bycie przekazanym z góry do obiegu (tzw. "prewydobytość").

Zagrożenia

Z racji istnienia ponad 1000 altcoinów, kontrolowanie ich wszystkich jest praktycznie niemożliwe, co wiąże się z często większym ryzykiem niż przy transakcjach z użyciem Bitcoina. Tak samo jak Bitcoin, większość pozostałych Altcoinów może zostać użyte przez przestępców, oszustów czy hakerów. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym ryzyko, jest często mniejsze zabezpieczenie takiej waluty. Bitcoin ciągle jest sprawdzany pod kątem bezpieczeństwa przez swoich twórców, czego niestety nie można powiedzieć o pozostałych kryptowalutach. Wiele Altcoinów "powstało na fali popularności Bitcoina" (R.Kurek, 2017, s.192), a później, z racji jej braku, zostały zapomniane, przez co stały się łatwym celem dla przestępców. Kolejnym niebezpieczeństwem związanym z kryptowalutami jest ich płynność. Brak powiązania kursowego z fizycznymi walutami i towarami sprzyja dużym wahaniom cen Altcoinów. Od początku istnienia kryptowalut, żaden Altcoin nie miał tak stabilnego kursu jak chociażby funt, dolar czy złotówka.


Altcoinartykuły polecane
BlockchainEthereumHistoria pieniądzaKryptowalutaLitecoinBitcoinLicencja BSDDarknetJavaScriptCech rzemiosł różnych

Bibliografia

  • Ciaian P., Kancs A., Rajcaniova M. (2017), Virtual relationships: Short - and long-run evidence fromBitCoin and altcoin markets, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Volume 52
  • Kurek R. (2014), Alternatywne waluty wirtualne, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia 48/3
  • Pietrzak L. (2017), Blaski i cienie wirtualnych walut, Gazeta Finansowa
  • Prysiński Ł. (red.) (2017), Wybrane problemy zarządzania i finansów w sektorze publicznym i prywatnym, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo SAN, Łódź, Warszawa
  • Raczkowski K., Postuła M. (2017), Kryptowaluty - przyszłość czy zagrożenie dla polskiego systemu finansowego, Zarządzanie i finanse nr 4


Autor: Michał Oleksy