SORBNET

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:20, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
SORBNET
Polecane artykuły


SORBNET system międzybankowych rozliczeń wysokokwotowych.

  • Uruchomiony w kwietniu 1993 roku przez Narodowy Bank Polski (NBP) o pierwotnej nazwie SORB.[1]
  • W roku 1996 nastąpiło wprowadzenie nowej wersji systemu RTGS (Real Time Gross Settlement) jako SORBNET (System Obsługi Rachunków Bankowych).

Najważniejszą zmianą jaka została wprowadzona, jest możliwość składania zleceń drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym, bez konieczności oczekiwania na sesje, a nie jak dotychczas w formie papierowej lub przy użyciu dyskietki, był to duży przełom w polskiej bankowości.

  • Od 2005 roku dodatkowo wprowadzono możliwość dokonywania transakcji nominowanych w euro, za pomocą systemu SORBNET-EURO działającego analogicznie do SORBNETu, działał do końca grudnia 2011 roku. Aby transakcje mogły być realizowane, system został powiązany z platformą Europejskiego Banku Centralnego.

W roku 2012 w drugim półroczu SORBNET realizował zaledwie 3 mln zleceń, w porównaniu do systemu ELIXIR (system rozliczeniowy dla płatności detalicznych, transakcje rozliczane w sesjach bankowych) który zrealizował w tym samym czasie 1462 mln, jednak średnia kwota jednego zlecenia w przypadku SORBNETu oscyluje w milionach a przy ELIXIRze to kilka tysięcy.[2]

SORBNET2

W roku 2013 wyszła udoskonalona wersja systemu pod nazwą SORBNET2. Zgodnie z danymi z dnia 30 listopada 2017 roku w systemie uczestniczyło 45 banków komercyjnych, Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz Izba Rozliczeniowa KDPW CCP.[3]. System działa od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18:00 jeżeli chodzi o zlecenia międzybankowe, dla klientów maksymalnie do 16:15. Pieniądze w ciągu godziny mogą trafić do odbiorcy, konieczne jest jednak dokonanie opłaty za przelew środków. Po wprowadzeniu zlecenia do systemu nie ma możliwości wycofania się z transakcji zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Bibliografia

Przypisy

  1. Departament Systemu Płatniczego NBP (2002). System płatniczy w Polsce, Warszawa s. 7
  2. Górka J.(2013). Ryzyko w systemie płatniczym, "Problemy Zarządzania", Wydział Zarządzania UW, Warszawa, nr 2, s. 6
  3. Departament Systemu Płatniczego NBP (2017). SORBNET2 Zasady funkcjonowania systemu s. 5

Autor: Sylwia Tokarz