Nagrody jubileuszowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 21:30, 20 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Nagrody jubileuszowe
Polecane artykuły

Nagroda jubileuszowa to świadczenie wypłacane z racji wieloletniego stażu pracy w jednej firmie. Nie jest to jednak świadczenie dodatkowe wynikające z przepisów prawa pracy, które obowiązują. Nie należy się ona każdemu z wieloletnim stażem pracy, a wyłącznie osobom, które pracują na stanowisku mającym prawo do tego świadczenia, zapisane w prawie pracy. Ubiegać się o nią mogą także osoby pracujące w firmach w których prawo do tej nagrody jest uwzględnione w wewnątrzzadkładowych przepisach prawnych. Osoba ubiegająca się o to świadczenie musi udowodnić swoje prawo do nagrody (Kruszewska J. 1972, s. 25).

Nagroda Jubileuszowa nie jest uwzględniana w minimalnym wynagrodzeniu (Wynagrodzenie za pracę, 2020)

Komu przysługuje

Istnieją szczególne przepisy gdzie pewnym grupom pracowniczym przysługuje prawo do tejże nagrody. Są to m.in.:

 • pracownicy urzędów państwowych,
 • pracownicy służby cywilnej,
 • górnicy,
 • nauczyciele,
 • pracownicy sfery budżetowej w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
 • pracownicy samorządowym,

Pracodawcy, którzy nie mają obowiązku wypłaty nagród jubileuszowych, lecz decydują się z własnej woli na wypłacanie swoim pracownikom takiego świadczenia, powinni jednoznacznie określić sposoby nabycia oraz wysokości nagrody w wewnątrzzakładowych aktach prawnych. Pracownik, który nie jest objęty obowiązującymi regulaminami wynagrodzenia w danym zakładzie pracy, tejże nagrody nie otrzyma (Kuzub J. 2017).

Wysokość nagrody jubileuszowej

W ustawach dotyczących zawodów, które są uprzywilejowane do wypłacenia tej nagrody istnieją akty prawne wyjaśniające w jaki sposób należy obliczyć wysokość tego świadczenia. Przykładowo, dla pracownika urzędu wysokość nagród jubileuszowych wynosi:

 • 20 lat pracy → 75% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 25 lat pracy → 100% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 30 lat pracy → 150% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 35 lat pracy → 200% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 40 lat pracy → 300% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 45 lat pracy → 400% wynagrodzenia miesięcznego,
(Bińczycki B. 2008, s. 246).

A dla nauczyciela wynoszą:

 • 20 lat pracy → 70% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 25 lat pracy → 100% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 30 lat pracy → 150% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 35 lat pracy → 200% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 40 lat pracy → 250% wynagrodzenia miesięcznego
(Broniatowski K. 2018).

Czy jest możliwość przedawnienia nagrody jubileuszowej?

Pracownik, który ma możliwość otrzymania tej nagrody nie powinien zwlekać z jej wypłatą. Może ją dostać już w następnym dniu od upłynięcia okresu zatrudnienia dającego prawo do nagrody jubileuszowej. Kodeks pracy co prawda nie ustala zasad nagród jubileuszowych, ale istnieje w nim zapis, który mówi, że roszczenia w wyniku pracy ulegają przedawnieniu po upływie 3. lat od dnia w którym zyskało się do niego prawo (Maćczak J. 1982, s. 45). Najlepiej gdyby nagroda została wypłacona w ten sam dzień, jeśli jednak tak się nie stanie, pracownikowi może ubiegać się o odsetki, nawet drogą sądową (Broniatowski K. 2018).

Warunki otrzymania nagrody jubileuszowej

Nagrodę jubileuszową otrzymuje się nie tylko za uzyskany staż pracy. Na przykładnie senatorów można zauważyć, że przepracowane 25, 30, czy nawet 40 lat nie jest to jeszcze powodem do wypłaty takiej nagrody. Podstawowym warunkiem jest akt prawny uprzywilejowujący pracowników do tego świadczenia. Drugim warunkiem jest oczywiście staż pracy oraz dokument, który będzie to potwierdzał. Trzeci warunek to pozostanie zatrudnionym u danego pracodawcy w momencie upłynięcia danego stażu pracy (Broniatowski K. 2018).

Bibliografia

Autor: Dawid Kopeć