Wykres pudełkowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wykres pudełkowy zwany jest inaczej skrzynkowym. lub wykresem "ramka -wąsy". Jest jednym z narzędzi statystycznych metod zarządzania jakością. Wykresy pudełkowe opracowywane są w oparciu o wartości statystyk opisowych, dlatego ich zastosowanie ogranicza się do cech liczbowych. Charakteryzuje je duża przejrzystość i zwięzłość.

Zastosowanie

 • Zdefiniowanie rozproszenia danej cechy.
 • Ukazuje nam rozkład uporządkowanych wartości cechy.
 • Ułatwia diagnostykę typu skośności rozkładu cechy.
 • Wspomaga analizy, interpretacje danych statystycznych.
 • Z diagramów pudełkowych korzysta się przy porównaniu rozkładów dwóch lub więcej zmiennych.

Typy wykresów pudełkowych

 1. Średnia/błąd standardowy/odchylenie standardowe.
 2. Mediana/kwartyle/minimum, maksimum.
 3. Średnia/odchylenie standardowe/minimum maksimum.
 4. Średnia/przedział ufności/odchylenie standardowe.

Najczęściej spotykamy się z typem 2

Sporządzanie i charakterystyka wykresu pudełkowego

Aby sporządzić wykres należy:

 • Narysować oś liczbową, na której odmierza się wartości badanej cechy.
 • Umieścić wzdłuż osi pudełko (skrzynkę), którego lewy bok wyznacza wartość 1 kwartyla, natomiast prawy bok wartość trzeciego kwartyla.
 • Uzupełnić wykres dwoma odcinkami, które znajdują się na zewnątrz pudełka (tzw.: wąsy).
Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku

Rys. 1. Przykładowy wykres pudełkowy

Długość prostokąta reprezentuje rozstęp ćwiartkowy IQR, obejmujący 50% środkowych obserwacji. Pudełko jest rozdzielone pionową linią, która wyznacza wartość mediany. Dzieli ona przedział ćwiartkowy na dwa obszary, w których znajduje się 25% obserwacji. Wąsy łączą pudełko z największą i najmniejszą wartością badanej zmiennej odpowiednio z przedziału (Q1-1,5*IQR; Q1) oraz (Q3; Q3+1,5 IQR). W pierwszym przedziale znajduje się 25% obserwacji o wartościach niższych od dolnego kwartyla a w drugim przedziale 25% obserwacji o wartościach wyższych od górnego kwartyla.

Interpretacja

Z wykresu odczytujemy następujące własności

 • Położenie mediany.
 • Położenie kwartyli.
 • wartości kwartyli:
 • Położenie wariantów cechy, które nie odstają od tendencji centralnej.
 • Występowanie nietypowych wariantów cechy.
 • Pojawienie się ekstremalnych wariantów cechy.

Położenie pudełka względem osi liczbowej ukazuje położenie rozkładu. Pionowa linia wskazuje na tendencję centralną rozkładu. Długość prostokąta oraz całego wykresu przedstawia dyspersję cechy w zbiorze. Proporcje po obu stronach pionowej linii wyznaczonej przez wartość mediany informują o typie skośności rozkładu cechy (czy jest prawostronny czy lewostronny). Z diagramów pudełkowych korzysta się przy porównaniu rozkładów dwóch lub więcej zmiennych

Bibligrafia

 • Janusz Woch Statystyka procesów transportowych Katowice 2002,
 • Anna Malarska Statystyczna analiza danych SPSS Polska Kraków 2005,
 • Wykłady M.Sobolewskiego,

Autor: Wojciech Szpara