Transakcja autonomiczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Transakcja autonomiczna
Polecane artykuły


W ekonomii spotkać się można z różnymi podziałami i typami transakcji. Jednym z nich jest, stworzony przez znanego brytyjskiego ekonomistę J. E. Meade, podział transakcji związanych z bilansem płatniczym na:

Przez transakcje autonomiczne należy rozumieć transakcje podejmowane tylko i wyłącznie na podstawie kryterium korzyści, niezależnie od stanu bilansu płatniczego. Są to transakcje podejmowane przez podmioty prywatne z powodów ekonomicznych np. w celu rozbudowy potencjału ekonomicznego czy też zwiększenia zdolności eksportowych[1].

Rodzaje transakcji autonomicznych

Do transakcji autonomicznych możemy zaliczyć:

  • wpływy/wydatki związane z bilansem obrotów bieżących,
  • salda udzielonych/otrzymanych kredytów długoterminowych,
  • inwestycje bezpośrednie,
  • inwestycje portfelowe[1].

Przypisy

  1. 1,0 1,1 1,2 Bożyk P., Międzynarodowe..., str. 145

Bibliografia

  • Meade J. E., The Theory of International Economic Policy, Londyn 1956
  • Meade J. E., The Balance of Payments, Londyn 1958
  • Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008

Autor: Przemek Gruchacz