Teoria niesprawiedliwości

Z Encyklopedia Zarządzania
Teoria niesprawiedliwości
Polecane artykuły


Teoria niesprawiedliwości opracowana przez J.S. Adamsa opiera się na założeniu, że najważniejszym elementem procesu motywowania jest sprawiedliwość otrzymywanych nagród. Oczywiście jest to sprawiedliwość subiektywna, taka jak ją widzi pracownik, a nie zarządzający.

Koncepcja niesprawiedliwości (niesłuszności) wywodzi się ona z koncepcji psychologicznych: dysonansu poznawczego Fistingera (każdy człowiek dąży do ustalenia wewnętrznej harmonii opinii, postaw, wiedzy i wartości) i koncepcji wymiany społecznej Homansa (teoria interakcji, według której ludzie wzajemnie na siebie oddziałują, nagradzając się lub karząc.

Interakcje te są pewnego rodzaju procesem wymiany, a przedmiotem tej wymiany są zachowania stanowiące bodźce pozwalające innym oczekiwać przyszłych nagród lub kar, albo bezpośrednio dostarczające nagród lub kar dla innych).

Bibliografia

W. Ratyński, Zarządzanie jakością, Sigma wydawnictwo, Skierniewice 2005, s. 116

Autor: Izabela Babik