Menedżeryzm

Z Encyklopedia Zarządzania
Menedżeryzm
Polecane artykuły


Menedżeryzm to m.in.:

  • koncepcja socjologiczna sformułowana przez amerykańskiego socjologa Jamesa Burnhama, ogłoszona 1941, zakładająca, że rozwój społeczny zmierza w stronę ku społeczeństwu kierowników (managerów), którzy staną się klasą rządzącą, a nie ku socjalizmowi. Zgodnie z tym kierunkiem nowa klasa menedżerów ma stopniowo zastąpić dotychczasową klasę panującą, czyli kapitalistów i przejąć kontrolę nad środkami produkcji i podziałem dochodu społecznego;
  • system sprawowania naczelnego kierownictwa w przedsiębiorstwie przez zawodowego menedżera wraz z towarzyszącą temu systemowi teorią zarządzania oraz ideologią oraz zbiór nowoczesnych technik zarządzania.

Zdaniem L. Krzyżanowskiego współczesny menedżeryzm charakteryzuje się:

  • obroną efektywności i konkurencyjności,
  • ideologią sukcesu oraz
  • idealizacją i "ubóstwieniem" pieniądza

Autor książki "O podstawach zarządzania inaczej" upatruje w menedżeryzmie jednej z przyczyn degradacji środowiska naturalnego. Sugeruje, iż jeśli nie zostanie zahamowany ilościowy wzrost, a nie rozwój gospodarczy może to skutkować nieodwracalnymi procesami erozji, prowadzącymi do zagłady przyrody, a nawet ludzkości.

Bibliografia

  • Krzyżanowski L.; O podstawach zarządzania inaczej, PWN, Warszawa, 1995.
  • Gliński B.; Menedżeryzm, strategie, zarządzanie, Key Text, Warszawa, 2000.