Techniki organizatorskie par excellence

Z Encyklopedia Zarządzania

Techniki organizatorskie par excellence to zbiór technik, które zostały opracowane z myślą o wsparciu doskonalenia procesów zarządzania. Należą do nich:

 1. Badanie metod pracy polegające na systematycznym rejestrowaniu, analizowaniu oraz wydaniu krytycznej oceny istniejących sposobów wykonania pracy a następnie na zaprojektowaniu i wprowadzeniu w życie metod łatwiejszych i efektywniejszych
 2. Mierzenie pracy obejmujące zbiór metod i technik służących do wyznaczania struktury zużycia czasu pracy oraz trwania operacji, czynności i ruchów roboczych. Podstawowymi metodami mierzenia pracy są:
 3. Normowanie czasu pracy tworzące rodzinę metod i technik umożliwiających określenie czasowych norm pracy oraz normatywów pracochłonności
 4. Metody wartościowania pracy mające na celu określenie stopnia trudności wykonywania pracy na konkretnych stanowiskach pracy a w konsekwencji do stworzenia podstawy dla konstrukcji systemu płac
 5. Metody koordynowania procesów pracy w czasie czyli zbiór metod i technik służących do koordynacji i kontroli przebiegów procesów pracy w czasie np.:
  • wykresy Gantta
  • harmonogramy Adamieckiego
 6. Organizowanie procesów pracy w przestrzeni, do którego zalicza się zbiór metod służących do rozmieszczania procesów pracy w przestrzeni np.:
 7. Analiza wartości w skład której wchodzi zbiór metod i technik szczegółowych pozwalających polepszać funkcjonalność lub znajdować możliwości redukcji kosztów w systemach, produktach np.:
 8. Badanie i organizowanie pracy biurowej obejmujące zespół technik wykorzystywanych do systematycznego badania i usprawniania organizacji, sposobów pracy.


Techniki organizatorskie par excellenceartykuły polecane
Metoda chronometrażuWzorcowanieSMEDBadanie metod pracy7 narzędzi TQCABCFotografia dnia roboczegoZarządzanie czasem wg PMBOKChronometraż

Bibliografia

 • Martyniak Z. (1975), Organizacja i zarządzanie. 30 problemów teorii i praktyki, Książka i wiedza, Warszawa
 • Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.) (1982), Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Katarzyna Sordyl