Badanie metod pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
Badanie metod pracy
Polecane artykuły


Badanie Metod Pracy sprowadza się do podziału badanego procesu pracy na odpowiednio drobne części składowe, zarejestrowana ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich krytycznej ocenie i analizie pod kątem eliminacji, połączenia lub uproszczenia sposobu jej realizowania, a następnie opracowania zbiorczego projektu usprawnienia oraz wprowadzenia go w życie. Podwaliny pod tą dziedzinę kładli m.in. F.W. Taylor oraz K. Adamiecki, ale na współczesny kształt BMP największy wpływ miała komisja Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników z D. Porterem na czele.

Do podstawowych metod zaliczyć można:

Bibliografia

  • Martyniak, Z., Metody organizacji i zarządzania, AE Kraków, Kraków 1999, s. 43-44

Autor: Sławomir Wawak