Skorzystaj z funkcji CYTATY na górze strony. Znajdź setki cytatów z książek naukowych na interesujący Cię temat.

Spółka osobowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Spółka osobowa - spółka handlowa, oparta na osobistych powiązaniach wspólników, niemająca osobowości prawnej, cechująca się osobistą (majątkową) odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki i osobistym prowadzeniem spraw spółki.

Spółki osobowe to:


Spółka osobowa jest ułomną osobą prawną co znaczy, że ma podmiotowość prawną, czyli może (pod własną firmą) we własnym imieniu nabywać prawa, własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Majątek spółki stanowi wspólny majątek wspólników.

Podstawą powstania i funkcjonowania spółki jest umowa.

Nie można założyć jednoosobowej spółki osobowej, muszą być minimum dwie osoby.


Cechy

Spółki osobowe posiadają następujące cechy:

 • brak osobowości prawnej (tzw. ułomne osoby prawne),
 • reprezentantami spółki są wspólnicy (wyjątek: w spółce partnerskiej może zostać powołany do tego zarząd),
 • istnieje stała więź między wspólnikami,
 • wspólnicy muszą być ujawnieni (wyjątek: komandytariusze, jeśli nie chcą ponosić pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, nie powinni być ujawniani w firmie spółki),
 • wspólnicy wnoszą wkłady,
 • nieograniczona i solidarna odpowiedzialność osobistym majątkiem wspólników za zobowiązania spółki (wyjątek: akcjonariusze w spółce komandytowo-akcyjnej nie odpowiadają za zobowiązania spółki),
 • wspólnicy pracują na rzecz spółki (nie wszyscy mają taki obowiązek, wystarczy wniesienie wkładów w odpowiedniej wysokości),
 • uproszczona księgowość.

Bibliografia

 • Kodeks Spółek Handlowych
 • Elementy prawa, praca zbiorowa pod red. W. Kocota, Wyd. Difin, Warszawa 2005
 • A. Kidyba, Prawo handlowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005

Autor: Anna Socha

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.