Refraktometria

Z Encyklopedia Zarządzania
Refraktometria
Polecane artykuły


Refraktometria jest metodą analityczną polegającą na pomiarze współczynników załamania światła na granicy dwóch różnych ośrodków. Współczynnik załamania światła danego ciała jest jednym z parametrów charakteryzujących to ciało, podobnie jak gęstość lub temperatura topnienia i wrzenia. Refraktometria znalazła zastosowanie w analizach biochemicznych i farmaceutycznych oraz w przemyśle i kontroli środków spożywczych (mleka, masła, piwa, wina, soków, miodu itp.) pomiar współczynnika załamania umożliwia identyfikację substancji, oznaczenie jej czystości oraz stężenia roztworów. Refraktometria korzysta z praw optyki geometrycznej, do której należą prawa odbicia i załamania światła.[A. S. Gajewski 2013, s. 84]

Refraktometria, Analiza refraktometryczna - metoda analizy instrumentalnej, oparta na pomiarze współczynnika załamania światła ; a.r. stosowana jest do identyfikacji substancji, kontroli czystości i do analizy mieszanin, głównie złożonych z dwóch składników, które różnią się znacznie współczynnikiem refrakcji. [[[Zespół]] redaktorów działu słownictwa technicznego WNT 1984, s. 22]

Refraktometria -metoda badania substancji oparta na pomiarze współczynnika załamania światła, stosowana do identyfikacji substancji i do kontroli czystości. Uwaga: w zastosowaniu do analizy ilościowej mieszanin, głównie złożonych z dwóch składników znacznie różniących się współczynnikiem załamania stosuje się termin analiza refraktometryczna. [ I. Milewska –Burczykowa i in., s. 141]

Refraktometria - dział analizy instrumentalnej, w której wykorzystano pomiar współczynnika załamania światła do identyfikacji czystych substancji oraz oznaczenia jednego składnika w ciekłych układach dwuskładnikowych, jeżeli współczynnik załamania światła składników różnią się między sobą dostatecznie. Pomiar wykonuje się za pomocą refraktometrów. Metodę refraktometryczną stosuje się najczęściej do identyfikacji tłuszczów i olejów, oznaczenia sacharozy (w przem. cukrowniczym), gliceryny i in. [ Praca zbiorowa 1993, s. 628] Refraktometria –metoda, w której wykorzystuje się pomiar współczynnika załamania światła do identyfikacji substancji oraz jej oznaczania [E. Szyszko 1982, s. 2]

Bibliografia

  • Gajewski S.A., Ćwiczeni laboratoryjne z fizyki - Pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów niestacjonarnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013
  • Zespół redaktorów działu słownictwa technicznego WNT, Leksykon naukowo techniczny, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1984
  • Milewska- Burczykowa I. i in., Słownik chemii analitycznej, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1984
  • Praca zbiorowa, Encyklopedia Techniki chemia, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne,

Warszawa 1993

  • Szyszko E., Instrumentalne metody analityczne, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1982

Autor: Paulina Bylinowska