Pytanie zamknięte

Z Encyklopedia Zarządzania
Pytanie zamknięte
Polecane artykuły


Pytanie zamknięte, aby je zdefiniować należy w pierwszej kolejności opisać definicję Pytania.

Definicja Pytania

Pytanie, jest zdaniem pytającym, które jest stosowane z chęci dążenia do rozwiązania problemu i uzyskania odpowiedzi, innymi słowy pytanie jest podstawową formą pozyskania odpowiedzi na dany problem [1]. Formułując pytanie należy zwrócić uwagę na słownictwo, używane wyrazy powinny być zrozumiałe a charakter pytania dostosowany do poziomu oraz możliwości intelektualnych pytanego [2]. Istotną kwestię w zadawaniu pytania odgrywa rodzaj oraz styl sformułowania pytania, gdyż te czynniki wpływają na jakość uzyskanej odpowiedzi [3]. Wyróżnia się następujące rodzaje pytań:

 • otwarte,
 • zamknięte,
 • projekcyjne,
 • neutralne,
 • tendencyjne oraz pytania zadawane wprost[4].

Charakterystyka Pytania Zamkniętego

Pytanie zamknięte są rodzajem pytań szczegółowych, charakteryzuje je to, iż nie przysparzają większych trudności w znalezieniu odpowiedzi na nie, ponieważ dostosowane są do nich warianty odpowiedzi. Dlatego też odpowiadający na pytanie musi jedynie wybrać pasujący wariant odpowiedzi. Pytania zamknięte są często wykorzystywane gdyż usprawniają i upraszczają pracę badawczą [5]. Konstrukcja tego rodzaju pytania nie przewiduje spontanicznej odpowiedzi na dany temat a najczęściej jedynie sprowadza się do wybrania jednego słowa czy zdania[6].

Zastosowanie i rodzaje pytań zamkniętych

Pytania zamknięte stosuje się głównie w sytuacjach gdy:

 • czas osoby pytającej jest ograniczony
 • pytający chce uzyskać konkretną, krótką, sprecyzowaną odpowiedź
 • osoba pytająca ma już wystarczającą ilość informacji na badany temat jednak chce je doprecyzować
 • pytający chce wyłącznie ustalić czy dany problem jest związany z przekonaniami lub sytuacją życiową osoby pytanej[7].

Wyróżnia się dwa rodzaje pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i wielokrotnego wyboru. Tego typu pytania często występują w różnego rodzaju ankietach, kwestionariuszach a także pojawiają się na testach egzaminacyjnych. Przed przekazaniem takiego formularza z pytaniami zamkniętymi określonej osobie lub grupie osób należy wyjaśnić sposób wybierania odpowiedzi, zwrócić uwagę na możliwości ewentualnej modyfikacji a także na sposób zatwierdzenia wyboru[8].

Pytanie wielokrotnego wyboru jest rodzajem pytania do którego można dopasować co najmniej jedną poprawną odpowiedź, wiąże się to z tym, że badający analizując wybrane odpowiedzi musi poświęcić dużo czasu, aby wysnuć konkretne wnioski z przeprowadzonego badania[9].

Pytanie jednokrotnego wyboru często charakteryzuje się sugerowanymi odpowiedziami takimi jak "tak”, "nie”, "nie wiem”, są to pytania mające na celu postawienie hipotezy i szybkie jej zweryfikowanie innymi słowy potwierdzenie postawionej wcześniej hipotezy, nie dostarczając żadnych odkrywczych informacji[10]

Bibliografia

Przypisy

 1. Duksa P. (2007) Dydaktyczno-wychowawcze aspekty formułowania pytań w szkolnym nauczaniu religii s. 1
 2. Duksa P. (2007) Dydaktyczno-wychowawcze aspekty formułowania pytań w szkolnym nauczaniu religii s. 157
 3. Ustjan D. (2016) Pytania i inne instrumenty konwersacyjne. Zastosowania praktyczne podczas wywiadu diagnostycznego Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej s. 1
 4. Ustjan D. (2016) Pytania i inne instrumenty konwersacyjne. Zastosowania praktyczne podczas wywiadu diagnostycznego Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej s. 2
 5. Łobocki M. (1975) Zastosowanie ankiet i kwestionariuszy w poznawaniu uczniów s. 200
 6. Sajduk B (2016) "Kilka uwag o zadawaniu pytań i ich roli w dydaktyce akademickiej” Uniwersytet Jagielloński, s. 118
 7. Ustjan D. (2016) Pytania i inne instrumenty konwersacyjne. Zastosowania praktyczne podczas wywiadu diagnostycznego Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej s. 6,7,8
 8. Przyłuski W. (2014) Wielokrotny wybór czyli rozważania o pewnych pytaniach testowych, Instytut Maszyn Matematycznych, Str 58
 9. Przyłuski W. (2014) Wielokrotny wybór czyli rozważania o pewnych pytaniach testowych, Instytut Maszyn Matematycznych, Str 58
 10. D. Bałutowski (2017) "Jak zadawać inspirujące pytania” Nowa era s. 12

Autor: Aneta Mikuła