Patyna

Z Encyklopedia Zarządzania
Patyna
Polecane artykuły


Patyna - warstwa produktów korozji miedzi o charakterystycznej zielonej barwie, występująca często na miedzianych dachach budowli miejskich. Tworzy się wskutek działania na miedź atmosfery, zwykle dopiero po długim czasie (stąd powiedzenie "patyna wieków”). Z chwilą utworzenia się patyny dalszy proces korozyjny przebiega bardzo wolno (działanie ochronne patyny). Pod względem chemicznym patyna przedstawia najczęściej zasadowy siarczan miedzi, tzw. brochantyt CuSO4*3Cu (OH)2. W niektórych przypadkach patyna może zawierać obok brochantytu malachit CuSO3*Cu (OH)2 lub atakamit CuCl2*3Cu (OH)2 [J. Czermiński 1978, s. 455-456].

Patyna – produkt korozji tworzący się w postaci zwartej, zielonej warstewki na powierzchni miedzi i jej stopów wskutek działania atmosfery zawierającej wilgoć, dwutlenek węgla, chlorki i dwutlenek siarki, stanowią ją najczęściej zasadowy siarczan lub węglan miedziowy [I.Duda 1995 s. 118].

Patyna – śniedź, zielonkawa warstwa zasadowych węglanów lub siarczanów miedzi, tworząca się na powierzchni miedzi lub jej stopów pod wpływem czynników atmosferycznych lub wytwarzana sztucznie na przedmiotach ozdobnych [B. Petrozolin-Skowrońska 1995 s. 634].


Patyna – niebieskozielona, cienka warstewka zasadowego węglanu miedzi, tworząca się na wyrobach miedzianych, blachach, itp. wskutek działania atmosfery, zabezpieczająca przed dalszą korozją; także wytwarzana sztucznie w celach zdobniczych; śniedź [B. Dunaj 2005 s. 446].

Patyna – zielony nalot tworzący się na powierzchni przedmiotów z miedzi lub jej stopów pod wpływem czynników atmosferycznych; także: taki nalot wytwarzany sztucznie w celach zdobniczych; śniedź [E. Sobel 2002 s. 643].

Patyna - (śniedź, grynszpan szlachetny), jasnozielona warstwa zasadowego węglanu lub siarczanu miedzi, którą pokrywają się przedmioty z miedzi lub jej stopów pod wpływem czynników atmosferycznych; w celach ozdobnych wytwarzana sztucznie. [Petrozolin-Skowrońska B. i in., 1995, s. 624]


Bibliografia

  • Czermiński J. i in., Encyklopedia Techniki, tom Metalurgia, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1978
  • Duda I. i in., Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1995
  • Petrozolin-Skowrońska B. i in., Mała Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
  • Dunaj B. i in., Nowy Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2005
  • Sobel E. i in., Nowy Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2002
  • Petrozolin-Skowrońska B. i in., Encyklopedia Popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka z o.o., Warszawa 1995

Autor: Kasprzycka Monika