Niszczarka

Z Encyklopedia Zarządzania

Niszczarka to z reguły kompaktowe urządzenie służące do niszczenia poufnych danych (dokumentów papierowych, nośników CD, itp.) w sposób utrudniających ich odczytanie (najprostsze urządzenia tnące), a nawet całkowicie uniemożliwiające (przy wykorzystaniu sposobów chemicznych). Używana w pracy biurowej w ramach zarządzania dokumentami.

Pierwszy udokumentowany patent (US 929 960) na stworzenie urządzenia do niszczenia papieru pojawił się w sierpniu 1909 roku w Stanach Zjednoczonych (A. Low 1909, s. 1-3). Jego twórcą był mieszkaniec Nowego Yorku, Abbot August Low. Projekt niestety nigdy nie został zrealizowany pozostając jedynie rysunkiem technicznym. Na powstanie pierwszej działającej maszyny trzeba było poczekać jeszcze 26 lat. W roku 1935 w obawie o własne życie, pierwszą działająca niszczarkę stworzył Adolf Ehinger. Niemiec zajmujmowałe się ówcześnie tworzeniem ulotek sprzeciwiającym się działaniom nazistów, za których produkcję można było wówczas stracić życie. W związku z tym, że przy produkcji powstawały również błędnie wydrukowane ulotki i inne odpady, które mogły doprowadzić do ich twórcy, Ehinger stworzył niszczarkę korbową, która swoim wyglądem przypominała maszynkę do robienia makaronu. Po około roku dokonał udoskonalenia swojego pomysłu i ręczna korba została zamieniona na silnik elektryczny, a następnie niszczarka trafiła do szerszej sprzedaży. Pomysłowy niemiec rozpoczął handel z agencjami rządowymi i instytucjami finansowymi, w których na bieżąco dokonuje się niszczenia dokumentacji. W roku 1959 wyprodukował w swojej firmie EBA Maschinenfabrik pierwszą niszczarkę o przekroju poprzecznym, która cięła dokumenty na skrawki papieru. Założona przez Ehingera firma wciąż istnieje pod nazwą EBA Krug & Priester Gmbh & Co. w Balingen (M. Constable 2019, s. 276-279).

Obecnie niszczarki są bardzo popularnym urządzeniem, które znajdują się na wyposażeniu niemal wszystkich biur, instytucji finansowych i urzędów. Zaczynając od najprostszych konstrukcji mechanizmu tnącego papier tylko wzdłuż jednej krawędzi, bardziej zaawansowanych tnących papier zarówno pionowo i poziomo, aż do sprzętów specjalistycznych stosujących również oprócz mechanizmów tnących metody chemiczne. Powstało również wiele firm zajmujących się specjalistycznym usuwaniem dokumentów.

TL;DR

Niszczarki są popularnymi urządzeniami do niszczenia dokumentów w sposób uniemożliwiający odczytanie poufnych danych. Pierwsza działająca niszczarka została stworzona w 1935 roku przez niemieckiego wynalazcę Adolfa Ehingera. Obecnie istnieje wiele rodzajów niszczarek, które spełniają różne normy bezpieczeństwa w zależności od stopnia tajności dokumentów. Normy te zostały zaktualizowane w 2012 roku i podzielone na 3 klasy ochrony i 7 poziomów bezpieczeństwa. Wraz z rozwojem technologii, konieczne jest również odpowiednie niszczenie dokumentacji papierowej zgodnie z wymogami RODO.

Normy bezpieczeństwa

W zależności od stopnia tajności dokumentów zostały wprowadzone normy, które muszą spełniać poszczególne niszczarki. W 2012 roku zostały wprowadzona norma DIN 66399, które zaktualizowały normy opisujace poziomy bezpieczeństwa. Zostały stworzone przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny (Deutsches Institut für Normung, w skrócie DIN) i zastąpiły dotychczasowe normy DIN 32757.

Przyjęte przez w/w instytut normy dzielą się na 3 klasy ochrony i 7 poziomów bezpieczeństwa w zależności od tajności dokumentów:

 • Klasa ochrony 1 - podstawowa ochrona danych firmy - dokumenty ogólnodostępne.
 • Klasa ochrony 2 - zwiększona potrzeba chronienia danych poufnych firmy - dokumenty dostępne dla nielicznych.
 • Klasa ochrony 3 - tajne dane, wysoka potrzeba ochrony przed ich ujawnieniem i poważne konsekwencje dla firmy w razie ich wycieku.

Poziomy bezpieczeństwa:

 • 1 - przestarzałe materiały reklamowe, ulotki, katalogi - Klasa ochrony 1
 • 2 - korespondencja firmowa, nieaktualne formularze, ogłoszenia - Klasa ochrony 1
 • 3 - dane chronione i poufne, dokumenty podatkowe, zamówienia, oferty z danymi osobowymi - Klasa ochrony 1 i 2
 • 4 - dane szczególnie chronione i poufne, listy płac, akta osobowe, dokumenty medyczne - Klasa ochrony 2
 • 5 - dane z tajnymi informacjami o kluczowym znaczeniu dla firmy, patenty, strategiczna dokumentacja - Klasa ochrony 2 i 3
 • 6 - tajne dane, co do których należy zastosować nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, dokumentacja urzędowa - Klasa ochrony 3
 • 7 - dane ściśle tajne, wojskowe, działalność wywiadowcza

Dla papieru wygląda następująco:

 • P1 - szerokość paska maksymalnie 12 mm
 • P2 - szerokość paska maksymalnie 6 mm
 • P3 - powierzchnia ścinka maksymalnie 320 mm²
 • P4 - powierzchnia ścinka maksymalnie 160 mm²
 • P5 - powierzchnia ścinka maksymalnie 30 mm²
 • P6 - powierzchnia ścinka maksymalnie 10 mm²
 • P7 - powierzchnia ścinka maksymalnie 5 mm²

W 2018 normy DIN 66399 zostały umiędzynarodowione i obecnie są stosowane globalnie pod postacią normy ISO/IEC 21964 (DIN 66399 Globally Standardized… 2018).

Niszczenie dokumentów w niszczarkach a RODO

Jeżeli niszczarka posiada jedynie funkcję tnięcia (rozdrobnienia) nośników danych to takie rozwiązanie może nie być wystarczające, aby być pewnym, że dane nie zostaną odczytane. Zgodnie z GDPR (RODO) każdy ma prawo do bycia zapomnianym co wiąże się z koniecznością usunięcia również dokumentacji papierowej (Rozporządzenie RODO… 2016 s. 43-44). Wraz z rozwojem technologii możliwe jest wirtualne odtworzenie dokumentów przy wykorzystaniu skanowania oraz zaawansowanych algorytmów (B. Nickolay i inni, 2015, s. 132.


Niszczarkaartykuły polecane
CobolAutomatyczna indeksacjaSystem zarządzania środowiskowegoEwolucja systemów jakościLicencja BSDCzęści zamienneSmallTalk (język programowania)Certyfikacja systemówJavaLuka technologiczna

Bibliografia


Autor: Mateusz Abram

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.