Masa brutto

Z Encyklopedia Zarządzania

Masa brutto jest pojęciem powszechnie stosowanym w dziedzinie logistyki i odnosi się do łącznej masy towarów, produktów lub materiałów wraz z opakowaniami, które są nieodłączną częścią przesyłki. W przypadku przewozu towarów, masa brutto obejmuje masę samego towaru oraz masę składowych opakowań i/lub palet, które są wykorzystywane do transportu.

Definicja masy brutto jest istotna w logistyce, ponieważ umożliwia określenie całkowitej wagi towarów i optimizację procesów logistycznych. Wykorzystuje się ją, między innymi, przy planowaniu i organizacji przewozu, obliczaniu kosztów transportu, określeniu obciążeń dla pojazdów, a także przy ustalaniu odpowiednich zabezpieczeń i wyposażenia pojazdów.

Wielkość masy brutto może być również istotna w kontekście prawa, szczególnie w przypadku przewozu międzynarodowego, gdzie istnieją regulacje odnośnie do maksymalnej wagi poszczególnych przesyłek. W takich przypadkach masa brutto jest istotna dla celów celnych i międzynarodowych porozumień dotyczących transportu.

W praktyce, aby określić masę brutto, często korzysta się z precyzyjnych wag, które umożliwiają zważenie całej przesyłki razem z jej opakowaniem. Istnieje również możliwość obliczenia masy brutto na podstawie danych dotyczących masy samego towaru oraz łącznej wagi wykorzystanych opakowań i innych elementów.

Podsumowując, masa brutto jest pojęciem istotnym w logistyce, pozwalającym określić całkowitą wagę przesyłki, uwzględniającą zarówno masę samego towaru, jak i dodatkowe elementy takie jak opakowania. Jest to kluczowe dla optymalnego planowania procesów logistycznych oraz dla zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi przewozu towarów.


Masa bruttoartykuły polecane
Wartość dodana (Rachunkowość)Dochód narodowyProdukt krajowy bruttoCena transferowaPodatek dochodowy od firmPodatek obrotowyPodatek ryczałtowyProdukt Narodowy BruttoDochód brutto

Bibliografia

  • Murphy P., Wood D. (2011), Nowoczesna logistyka, Helion, Gliwice