Lustrowanie

Z Encyklopedia Zarządzania
Lustrowanie
Polecane artykuły


Lustrowanie (łac. lustro, fr. lustre)- nadawanie silnego połysku niciom jedwabnym, metalowym oraz tkaninom przez przepuszczanie ich przez miedziane walce zwane kalandrem [Michałowska M. 1999, s. 222]. Technika uszlachetniania powierzchni wyrobów włókienniczych znana co najmniej od średniowiecza na Wschodzie, opracowana na nowo we Francji w 1656 r. przez Octavio Meya. Stosowana w Polsce w XVIII w. podczas kalandrowania pasów jedwabnych i litych [Turnau I. 1999, s. 107]. Pojęciem lustrowanie jest również określana technika dekoracyjna polegająca na nałożeniu na powierzchnię wyrobu ceramicznego cienkiej warstwy metalu lub tlenku metalu i następnie wypaleniu w odpowiedniej temperaturze [Duda I. 1999, s. 85].

Bibliografia

  • Michałowska M., Leksykon włókiennictwa, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2006
  • Turnau I., Słownik Ubiorów, wyd. Semper, Warszawa 1999
  • Słownik pojęć towaroznawczych, pod red. Ignacego Dudy, wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999

Autor: Brzeżańska Aleksandra