Luca Pacioli

Z Encyklopedia Zarządzania

Luca Pacioli (Luca Bartolomeo de Pacioli, Luca di Borgo) - żył i tworzył na przełomie XV i XVI wieku. Swoje młodzieńcze lata zamieszkiwał w mieście Sansepolcro. Jedną z ważniejszych osób w jego dzieciństwie był Piero della Francesca, poważany uczony, który pozwolił Pacioliemu rozwinąć się intelektualnie. Następnie Pacioli został przez niego wysłany do Wenecji, gdzie szkolił się dalej z zakresu matematyki i logiki. Później dzięki swoim umiejętnością został edukatorem dzieci u bogatego kupca Antonia Rompiasiego. Goszcząc w domu Rompiasiego Pacioli mógł zgłębiać wiedzę na temat praktyki handlarzy i kierowania spraw handlowych w ważnym mieście kupieckim, jakim była wtedy Wenecja. Następnie wyruszył do Rzymu, gdzie miał okazję spotkać wybitnego uczonego Leona Battistę Albertiego. Po jego śmierci Luka Pacioli zdecydował się związać z zakonem franciszkanów, gdzie dalej poszerzał swoją wiedzę. Następnie nauczał na różnych uniwersytetach we Włoszech, aby około 1493 roku powrócić do Wenecji i w 1494 roku wydać efekt swojej ciężkiej i mozolnej pracy w postaci dzieła "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita", któremu poświęcił większą część swojego dotychczasowego życia. Jednym z ważniejszych wyjazdów w życiu Paciolego była podróż do Mediolanu około roku 1496 na dwór księcia Lodovica Sforzy, w celu wykładania matematyki. W Mediolanie poznał Leonarda da Vinci, z którym później się zaprzyjaźnił i nawiązał współpracę, która objawiała się tym, że Luka Pacioli pomagał mu w matematyce, natomiast Leonardo da Vinci był twórcą rysunków do dzieł Paciolego. Gdy panowanie Lodovica Sforzy dobiegło końca zajmował się między innymi sprawowaniem kontroli nad częścią majątku papieża Juliusza II, a także został przełożonym klasztoru w Borgo Sansepolcro, jednak konflikty z zakonnikami nie pozwoliły Paciolemu na piastowanie tej funkcji zbyt długo. Zmarł około roku 1517 w wieku 70 lat zostawiając po sobie ogromny wkład w rozwój nauki (S.Sojak, M. Kowalska, 2015, s. 3-5).

TL;DR

Luca Pacioli był włoskim uczonym i matematykiem, który żył na przełomie XV i XVI wieku. Jego najważniejszym dziełem było "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita", które było pierwszym dziełem o rachunkowości. W książce Pacioli omawiał ważne aspekty handlu i prowadzenia księgowości. Wskazywał na konieczność posiadania gotówki, umiejętność szybkiego liczenia i prowadzenia dokładnych zapisów. Opisywał także trzy ważne księgi do prowadzenia ewidencji księgowej: Memoriał, Dziennik i Księgę Główną. Pacioli propagował zasadę podwójnego zapisu i udzielał porad dotyczących zarządzania księgami handlowymi. Zmarł w wieku 70 lat, pozostawiając po sobie ogromny wkład w rozwój nauki.

Miejsca dydaktycznej pracy Paciolego

Lata Miejscowość Poziom nauczania
1464-1470 Wenecja abbaco^
1472-1474 Neapol abbaco
1475-1480 Perugia abbaco
1486-1488 Perugia abbaco
1488-1489 Rzym uniwersytet
1488-1490 Neapol uniwersytet
1491 Sansepolcro abbaco
1496-1499 Mediolan abbaco
1499 Florencja uniwersytet
1500-1506 Florencja uniwersytet
1501-1502 Bolonia uniwersytet
1510-1511 Perugia abbaco i uniwersytet
1507-1508 Wenecja uniwersytet
1514 Rzym uniwersytet

^Odpowiednik współczesnej szkoły średniej

Źródło: A. Sangster, 2010, za: S.Hońko, 2013, s. 3

"Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita"

Największy twór Paciolego tj. "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita" został nazwany pierwszym dziełem o rachunkowości. W pierwszej części książki autor mówi o sprawach koniecznych przy działalności kupieckiej. Najważniejsza jest gotówka i różnego rodzaju dobra, aczkolwiek Pacioli wspominał o tym, że można uzyskać powodzenie w biznesie bez tych rzeczy. Zwraca również uwagę na podejście do biznesu, aby podchodzić do tego z wiarą. Równie ważna cechą jest zdolność szybkiego liczenia i umiejętność właściwego odnotowania operacji. Następnie określa trzy konieczne księgi do prowadzenia ewidencji księgowej, a mianowicie Memoriał, Dziennik i Księgę Główną. W Memoriale zapisuje się wszystkie prowadzone transakcje. Pacioli doradza, aby wprowadzić tam monety i wagę kruszcu, zwraca również uwagę na rzetelność ich realizowania. Wyszczególnia w Dzienniku dwie nazwy, a są nimi "PER" (Winien) i "A" (Ma), które dotyczą dłużnika i wierzyciela. W kolejnej części Pacioli omawia prowadzenie Księgi Głównej, w której powinna się znaleźć lista wszystkich kredytobiorców i wierzycieli w porządku alfabetycznym. Luka Pacioli w głównej mierze skupiał się, aby stosować zasadę podwójnego zapisu, która mówi o tym, że dla jednej pozycji w Dzienniku trzeba wykonać dwie w Księdze Głównej. Ma on również poczucie, że każdy księgowy może się pomylić i dlatego wyjaśnia jak w takim przypadku unieważnić błędny zapis. Ostatni rozdział przedstawia zestawienie zasad i form zarządzania księgami handlowymi, a także zawiera wiele przydatnych porad (L. Pacioli, 2007, za: S.Sojak, M. Kowalska, 2015, s. 8-11).


Luca Pacioliartykuły polecane
Maszyna TuringaPsychologia pozytywnaEfekt Krugera-DunningaYoshio KondoKlasyczna szkoła zarządzaniaZdarzyło się w firmieGeocentryzmLemingModele certyfikacji kierowników projektówInżynieria jakości

Bibliografia


Autor: Kamil Folta