Kolportaż

Z Encyklopedia Zarządzania

Kolportaż (z języka łacińskiego: comportare znosić, gromadzić) - to inaczej dystrybucja, ewentualnie pośrednictwo pomiędzy wydawcami a odbiorcami, punktami sprzedaży. Samo słowo kolportaż jest bardzo ogólne i posiada wiele różnorodnych znaczeń, przede wszystkim w odniesieniu do konkretnego kontekstu (Słownik SJP 2022).

TL;DR

Kolportaż to dystrybucja i pośrednictwo między wydawcami a odbiorcami. Obejmuje rozprowadzanie prasy, książek, ulotek, gadżetów i muzyki. Ulotki i gazetki reklamowe są ważnym narzędziem komunikacji marketingowej, ale ich znaczenie maleje. Kolportaż można podzielić na różne formy, takie jak kolportaż adresowy, bezadresowy, do przechodniów, do skrzynek pocztowych itp. Działania w zakresie komunikacji marketingowej powinny informować potencjalnych nabywców o produktach i skłaniać do zakupu. Kolporter to osoba zajmująca się dystrybucją materiałów drukowanych. Słowo kolportaż ma wiele różnych znaczeń.

Co to jest kolportaż?

Kolportaż, czy też kolportowanie - to rozprowadzanie wśród potencjalnych odbiorców prasy, książek, ulotek, gadżetów firmowych, a nawet muzyki. Znaczenie kolportażu odnosi się zatem nie tylko do sprzedaży prasy, książek, ale również i reklam. Generalnie - jest to zatem pośrednictwo pomiędzy wydawcą dzieła a jego sprzedawcą. W kontekście komunikacji marketingowej - kolportaż jest usługą w kontekście m.in. przygotowania materiałów reklamowych (w tym przede wszystkim w zakresie opracowania ulotek, a także innych materiałów o charakterze reklamowym oraz kolportażu tych materiałów. Kolportaż można podzielić na (P. Buła (red.) 2010, s.47):

  • adresowy,
  • bezadresowy.

Ulotki i gazetki reklamowe

Ulotki, a także gazetki reklamowe kolportowane w kontekście komunikacji marketingowej, zaliczane są do tzw. reklamy BTL (Below the line), która charakteryzuje się znacznie niższymi kosztami prowadzenia w porównaniu z tzw. reklamą ATL (Above the line) oraz bardziej spersonalizowanym działaniem, które jest skierowane w większym stopniu na potencjalną grupę docelową. Wykorzystanie przez podmioty ulotek oraz gazetek o charakterze reklamowym wpływa niewątpliwie na podejmowanie określonych decyzji zakupowych przez różnorodnych konsumentów do których powyższe nośniki reklamy trafiają, natomiast konsumenci traktują ulotki oraz gazetki jako pomocne w kontekście podejmowania decyzji zakupowych (A. Kamińska, P. Kopczyński 2015, s. 51-59).

Podkreślić należy, że papierowe gazetki są współcześnie istotnym i jednocześnie skutecznym narzędziem komunikacji, jednak z biegiem czasu, a także wraz ze zmniejszaniem się liczby osób, które z tzw. pokolenia "offline", ich znaczenie będzie coraz mniejsze.

Kolportaż gazetek, ulotek o charakterze reklamowym podzielić można na poszczególne podkategorie, które uzależnione są w głównej mierze od celu, ewentualnie miejsca oraz formy dystrybucji. Do form tego rodzaju kolportażu zaliczyć należy przede wszystkim: kolportaż pod określony, konkretny adres (dystrybucja o charakterze adresowym), kolportaż do rąk przypadkowo napotkanych przechodniów, kolportaż do skrzynek pocztowych wskazanego obszaru określonego miasta, kolportaż do punktów usługowych, kolportaż różnorodnych plakatów (dotyczy to m.in. rozklejania plakatów, także w formie zrywek), kolportaż do rozmieszczonych uprzednio stojaków na ulotki (są to przede wszystkim broszury o charakterze informacyjnym).

Komunikacja marketingowa

W kontekście kolportażu, podkreślić należy, że działania w zakresie komunikacji marketingowej powinny w odpowiedni sposób kreować świadomość danego klienta, zwracać uwagę klientów na określony produkt, informować potencjalnych nabywców o oferowanym towarze, nakłaniać do ewentualnego zakupu, pokazywać ewentualne korzyści, które płyną z nabycia danego towaru, informować, jak i gdzie można nabyć określony produkt (P. Buła (red.) 2010, s.43).

Zawód kolporter

Analizując definicję kolportażu podkreślić należy, że słowo kolporter definiowane jest jako zawód, który polega na pracy przy dystrybuowaniu różnorodnych materiałów, w tym przede wszystkim materiałów drukowanych. Kolporter zajmuje się kolportowaniem, a zatem dostarczaniem gazet, ewentualnie innych materiałów w ściśle określone miejsca (Słownik SJP 2022). W historii, termin kolporter stosowało się względem drobnych sprzedawców, dostarczających towary do domostw i targowisk. Zaznaczyć trzeba, że działalność kolporterską już w średniowieczu rozpoczęli drobni sprzedawcy, którzy przez wieki wędrowali po Europie po kolejnych targach oraz domostwach w odwiedzanych przez siebie miejscowościach oferując potencjalnym klientom towary, które nosili ze sobą. Z języka francuskiego słowo porter oznacza "nosić" towary zawieszone na szyi (w języku francuskim słowo col oznacza "szyja") (Wikipedia 2022).

Reasumując podkreślić należy, że słowo kolportaż jest określeniem ogólnym, jednocześnie posiadających wiele różnorodnych znaczeń, przede wszystkim w odniesieniu do konkretnego kontekstu. Sumując kwestie definicyjne zaznaczyć można, że kolportaż można określić jako pośrednictwo pomiędzy wydawcą określonego dzieła a jego sprzedawcą.


Kolportażartykuły polecane
Reklama radiowaReklamaMarketing sportowyStrategia promocjiStrategia reklamowaMateriały reklamoweReklama biura podróżyMarketing kulturyOpakowanie

Bibliografia

Autor: Oliwia Durek