Gospodarstwo ekologiczne

Z Encyklopedia Zarządzania

Gospodarstwo ekologiczne - system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego, które nie zostały przetworzone technologicznie. Podstawową zasada jest odrzucenie w procesie produkcji środków chemii rolnej, weterynaryjnej. Dodatkowo gospodarstwo ekologiczne nie powinno znajdować się na terenie narażonym na skażenie przez różnego rodzaju zanieczyszczenia, które mogą być emitowane przez zakłady przemysłowe, drogi czy składowiska odpadów. Rolnictwo ekologiczne charakteryzuje się także zrównoważona produkcja, nieprowadzącą do degradacji środowiska naturalnego. Tak produkowana żywność wyróżnia się wysokimi walorami odżywczymi, smakiem i nie zawiera żadnych hormonów wzrostu czy sztucznych nawozów. (Warchał M. (red.) (2016), s. 398)

TL;DR

Gospodarstwo ekologiczne to system produkcji roślinnej i zwierzęcej, który odrzuca stosowanie środków chemicznych i sztucznych nawozów. Produkty ekologiczne mają wysoką jakość i wartość odżywczą. Gospodarstwa o charakterze przemysłowym są większe i korzystają z nowoczesnych metod produkcji, jednak ich produkty mają niższą jakość. Rolnictwo konwencjonalne i ekologiczne nie są konkurencyjne, ale się uzupełniają. Rolnictwo konwencjonalne skupia się na masowej produkcji taniej żywności, podczas gdy rolnictwo ekologiczne koncentruje się na produkcji wysokiej jakości produktów.

Gospodarstwo ekologiczne a gospodarstwo o charakterze przemysłowym

Do dwóch najpopularniejszych nowoczesnych modeli gospodarstwa rolnego należy rolnictwo ekologiczne oraz rolnictwo charakteryzujące się dużą ilością zwierząt hodowlanych, bądź sporą powierzchnią gruntów rolnych, a więc mowa tutaj o wyspecjalizowanym gospodarstwie o charakterze przemysłowym.

Gospodarstwa ekologiczne to w większości małe gospodarstwa, które cechuje wysoka jakość ich produktów, co ma bezpośredni wpływ na cenę wyrobów. Konsumenci, którzy coraz częściej zwracają uwagę na pochodzenie kupowanej przez nich żywności, coraz częściej są skłonni zapłacić wyższą cenę za towary ekologiczne, a więc takie w których zawartość środków chemicznych jest naprawdę niewielka. Osoby prowadzące gospodarstwa ekologiczne wystrzegają się nie tylko używania środków chemicznych, ale również urządzeń mechanicznych, dbają w ten sposób o charakterystyczną dla produktów ekologicznych jakość. Produktami charakterystycznymi dla gospodarstw ekologicznych jest nabiał, w tym na przykład długodojrzewające sery, różnego rodzaju przetwory: powidła, dżemy, tradycyjne wędliny.

W przypadku gospodarstw o charakterze przemysłowym występuje spory nacisk na unowocześnione metody, zakup maszyn, inwestycje w infrastrukturę. Tego typu gospodarstwa działają na dużo większą skalę, dzięki temu mogą obniżyć jednostkowe koszty produkcji, co bezpośrednio przekłada się na wyższą rentowność. Minusem omawianego gospodarstwa jest znacznie niższa jakość produktów niż w przypadku wyrobów pochodzących z gospodarstw ekologicznych, rekompensatą ma być niższa cena. (Jegorow D. (red.) 2012, s. 118)

Porównanie gospodarstwa ekologicznego z konwencjonalnym

Rolnictwo konwencjonalne i ekologiczne są często przeciwstawiane sobie nawzajem i to w sposób konfrontacyjny. Takie podejście jest jednak niesłuszne. Oba modele gospodarowania nie stanowią dla siebie konkurencji, ale się uzupełniają. Rolnictwo konwencjonalne nastawione jest na masową produkcję taniej żywności, na którą jest i będzie duże zapotrzebowanie. Rolnictwo ekologiczne, aby było rentowne musi być nastawione na wytwarzanie wyselekcjonowanych produktów wysokiej jakości, na które również jest zapotrzebowanie, ale w innym segmencie rynku żywnościowego. Wraz ze wzrostem zamożności Polaków ten segment będzie rósł, ale jeszcze przez długi czas nie będzie dominował nad segmentem żywności konwencjonalnej. (Jegorow D. (red.) (2012), s. 118)

Gospodarstwo ekologiczne Gospodarstwa konwencjonalne
wiele celów działalności: zysk, ale również bioróżnorodność, ochrona

środowiska,

głównym motywem działalności jest zysk finansowy,
szeroki wachlarz wytwarzanych produktów, daleko idąca specjalizacja produkcji, w tym genetycznie modyfikowane

uprawy oraz zwierzęta hodowlane,

ograniczona mechanizacja produkcji rolnej, zastosowanie maszyn rolniczych,
zastosowanie nawozów naturalnych, szerokie wykorzystanie nawozów sztucznych, chemicznych środków

ochrony roślin oraz syntetycznych dodatków do pasz,

wysoka cena, ale i na ogół wyższa jakość produktów. niższa cena, ale i często niższa jakość produktów.

Źródło: (Bukowski M. (red.) (2011), s. 130.)


Gospodarstwo ekologiczneartykuły polecane
KogeneracjaRośliny przemysłoweUtylizacjaPaliwa alternatywneInżynieria genetycznaOczyszczalnia ściekówBiopaliwoFlotacjaGuma arabska

Bibliografia

  • Jegorow D. (red.) (2012), Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, CIVIS, Chełm
  • Strona internetowa: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  • Warchał M. (red.) (2016), Cywilizacja zdrowia, e-bookowo.pl


Autor: Anna Myrta