Free float

Z Encyklopedia Zarządzania
Free float
Polecane artykuły

Free float w diagramach sieciowych, takich jak CPM (metoda ścieżki krytycznej) i PERT (technika oceny i przeglądu programu), jest miarą czasu, o jaki można opóźnić zadanie bez opóźniania zakończenia projektu lub rozpoczęcia kolejnego zadania . Oblicza się go odejmując najwcześniejszy czas rozpoczęcia kolejnego zadania od najpóźniejszego czasu zakończenia bieżącego zadania. Free float służy do identyfikacji ścieżki krytycznej projektu, czyli sekwencji zadań, które muszą zostać wykonane na czas, aby projekt został ukończony zgodnie z harmonogramem. Zadania z zerowym lub ujemnym wolnym przepływem są uważane za krytyczne i muszą być ściśle monitorowane, aby mieć pewność, że zostaną wykonane na czas.

Free float vs Total float

Free float i total float to miary stosowane w diagramach sieciowych, takich jak CPM (metoda ścieżki krytycznej) i PERT (technika oceny i przeglądu programu) do oceny elastyczności harmonogramu zadań w projekcie.

Free float to czas, o jaki zadanie może zostać opóźnione bez opóźniania zakończenia projektu lub rozpoczęcia następnego zadania. Oblicza się go odejmując najwcześniejszy czas rozpoczęcia kolejnego zadania od najpóźniejszego czasu zakończenia bieżącego zadania. Zadania z zerowym lub ujemnym wolnym przepływem są uważane za krytyczne i muszą zostać ukończone na czas, aby projekt przebiegał zgodnie z harmonogramem.

Total float, znany również jako luz, to czas, o jaki można opóźnić zadanie bez opóźniania zakończenia projektu. Oblicza się go odejmując najwcześniejszy czas rozpoczęcia zadania od najpóźniejszego czasu zakończenia tego samego zadania. Total float reprezentuje całkowitą elastyczność harmonogramu dostępną dla zadania i może być rozdzielona między różne zadania w projekcie według uznania kierownika projektu.

Podsumowując, free float to stopień elastyczności zadania bez wpływu na zadanie bezpośrednio następne, podczas gdy total float to stopień elastyczności zadania bez wpływu na ogólną datę zakończenia projektu.

Disambig.png Ten artykuł dotyczy rodzaju rezerwy czasu w metodach sieciowych. Zobacz też: Free float (finanse).

References

  • Baars, W., Harmsen, H., Kramer, R., Sesink, L., & van Zundert, J. (2006). Project management handbook. Data Archiving and Networked Services, The Hague.
  • Kuster, J. (2015). Project management handbook. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
  • Hyttinen, K. (2017). Project management handbook. Laurea Julkaisut 76.