Etapy outsourcingu - Rozwiązanie umowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Etapy outsourcingu - Rozwiązanie umowy
Polecane artykuły


Następuje zazwyczaj w warunkach podjęcia decyzji o braku możliwości dalszej współpracy wynikającej z konfliktów z dostawcą usług lub z braku możliwości dostosowania się takiej jednostki do wymagań zleceniodawcy. Uzgodnienia dotyczące okoliczności przerwania współpracy, zwłaszcza jednostronnego, przed upływem uzgodnionego okresu także powinny zostać odzwierciedlone w postaci odpowiednich postanowień w umowie. Należy również przedstawić szczegółowy opisy postępowania obowiązującego podczas przeprowadzania procedury rozwiązania współpracy oraz likwidowania przedsięwzięcia przez usługodawcę, co odgrywa szczególną rolę w warunkach dzierżawy zasobów zleceniodawcy oraz wykorzystywania jego personelu [Ch. L. Gay, J. Essinger, 2002, s. 113].

Bibliografia

  • Bendor-Samuel P., Make Sure Your Outsourcer Delivers on Promises, Business Communications Review, vol. 27, no. 8, 1997
  • Gay Ch. L., Essinger J., Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002

Autor: Tomasz Małkus