Dzień wolności podatkowej

Z Encyklopedia Zarządzania
Dzień wolności podatkowej
Polecane artykuły


Dzień wolności podatkowej jest to wskaźnik, który wyznacza dzień w ciągu roku, w którym łączny dochód obywateli od początku roku równa się ze zobowiązaniami podatkowymi przypadającymi na ten rok. Według Centrum im. Adama Smitha - "jest symbolicznym momentem, gdy przestajemy pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy pracować dla siebie i dla naszych rodzin". Jest to stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych do Produktu Krajowego Brutto.

\(\frac{wydatki publiczne}{PKB}\cdot 365 dni \)

Dzień ten co roku wypada kiedy indziej. Wskaźnik ten pokazuje rozmiar obciążeń podatkowych (ZUS, PIT I VAT), jakie płaci obywatel. (Centrum im. Adama Smitha 2018, s. 3) W 1900 roku jako pierwszy kraj dzień wolności podatkowej zaczęto obliczać w USA. Od roku 1994 dzień wolności podatkowej w Polsce jest obliczany przez Centrum im. Adama Smitha. Oprócz obliczeń Instytut podaje przyczyny takiego wyniku oraz zwraca uwagę na niepokojące zmiany w tym zakresie. (Chrupczalski Sz., 2011, s. 1) Oczywiście podatki płacimy przez cały rok, więc nie oznacza to, że wszystkie zarobione pieniądze przed dniem wolności podatkowej są oddawane na wydatki publiczne. (Belka R., Grabowski K. 2011, s. 128) Dane na podstawie których obliczany jest dzień wolności podatkowej w danym roku nie są dokładnie znane więc obliczenia opierają się głównie o dane prognozowane przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Możliwe więc jest, że rzeczywisty dzień przypada kiedy indziej, lecz nie jest to znacząca różnica.

Dzień Wolności Podatkowej w Polsce

Rok Dzień wolności podatkowej
1994 1 lipca
1995 6 lipca
1996 4 lipca
1997 28 czerwca
1998 22 czerwca
1999 16 czerwca
2000 16 czerwca
2001 18 czerwca
2002 24 czerwca
2003 28 czerwca
2004 24 czerwca
2005 23 czerwca
2006 24 czerwca
2007 16 czerwca
2008 14 czerwca
2009 14 czerwca
2010 23 czerwca
2011 24 czerwca
2012 21 czerwca
2013 22 czerwca
2014 14 czerwca
2015 11 czerwca
2016 15 czerwca
2017 9 czerwca
2018 6 czerwca

Źródło: Centrum im. Adama Smitha.

W 2018 roku Dzień wolności podatkowej przypadł 3 dni wcześniej. Głównie ze względu na szybszy przyrost PKB w porównaniu z rokiem poprzednim, a rzeczywiste wydatki okazały się być duże niższe od zakładanych. Największy udział w wydatkach publicznych stanowią emerytury i renty. Z roku na rok wzrasta również udział długu publicznego.

Dzień wolności podatkowej w USA

W Stanach Zjednoczonych dzień wolności podatkowej obliczany jest przez Tax Foundation. Na DWP w USA składają się: podatki stanowe, lokalne i federalne oraz dochód narodowy netto.

Rok Dzień wolności podatkowej
1900 22 stycznia
1930 12 lutego
1960 11 kwietnia
1990 21 kwietnia
2000 3 maja
2001 30 kwietnia
2002 19 kwietnia
2003 16 kwietnia
2004 17 kwietnia
2005 23 kwietnia
2006 26 kwietnia
2007 27 kwietnia
2008 21 kwietnia
2009 13 kwietnia
2010 9 kwietnia
2011 12 kwietnia
2012 17 kwietnia
2013 18 kwietnia
2014 21 kwietnia
2015 24 kwietnia
2016 24 kwietnia
2017 23 kwietnia
2018 19 kwietnia

Źrodło: Tax Foundation

Dzień wolności podatkowej w innych krajach

Najwcześniej dzień wolności podatkowej obchodzą na Cyprze, w 2017 roku był to 27 marca. Jest to głównie spowodowane bardzo niskimi podatkami. Najdłużej na podatki, bo aż do czerwca lub lipca pracują obywatele Norwegii, Belgii, Szwecji oraz Francji. Podatki w Belgii należą do jednych z najwyższych w Unii Europejskiej, dlatego też DWP przypada tam dopiero pod koniec lipca lub początek sierpnia. (Rogers J., Philippe C. 2011, s. 2) W każdym z krajów jednak przyjmuję się różne sposoby obliczania dnia wolności podatkowej, przez co porównywanie do siebie różnych krajów może nie być w pełni wiarygodne.

Bibliografia

Autor: Patrycja Walas