Czas przepracowany

Z Encyklopedia Zarządzania

Czas przepracowany to pojęcie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, które odnosi się do określenia czasu, jaki pracownicy spędzają na wykonywaniu swoich zadań zawodowych.

Definicja czasu przepracowanego może się różnić w zależności od kontekstu i branży, ale zazwyczaj odnosi się do czasu, w którym pracownik jest fizycznie obecny w miejscu pracy i wykonuje swoje zadania. Czasami obejmuje także dodatkowe czynniki, takie jak czas pracy poza biurem, czas podróży służbowych lub czas spędzony na szkoleniach zawodowych.

W większości przypadków czas przepracowany jest monitorowany i rejestrowany przez systemy czasu pracy, takie jak systemy kontroli czasu pracy, karty obsługujące czy elektroniczne wskaźniki obecności. Te dane służą do śledzenia i zarządzania wydajnością pracowników, oceny efektywności działań oraz naliczania odpowiedniej płacy.

Czas przepracowany jest istotnym czynnikiem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ponieważ ma wpływ na produktywność organizacji, kontrole kosztów i zadowolenie pracowników. Zarządzanie czasem przepracowanym wiąże się z efektywnym planowaniem harmonogramów pracy, monitorowaniem efektywności zadań i zarządzaniem nadgodzinami.

Współczesne organizacje coraz częściej stosują elastyczne formy pracy, takie jak praca zdalna, elastyczne godziny pracy czy dni wolne, co dodatkowo komplikuje zarządzanie czasem przepracowanym. W takich przypadkach konieczne jest wprowadzenie odpowiednich narzędzi i polityk, które pozwolą na śledzenie czasu pracy pracowników i zapewnią odpowiednią równowagę między pracą a życiem prywatnym.


Czas przepracowanyartykuły polecane
Getting Things DoneOrganizacja pracyPlanowaniePrawo ParkinsonaJidokaCyklogramZasada SMARTAutomotywacjaMetoda 5S

Bibliografia

  • Rostkowski T. (2012), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Wolters Kluwer, Warszawa