Combiterms 2000

Z Encyklopedia Zarządzania
Combiterms 2000
Polecane artykuły


Reguły Combiterms 2000 są uzupełnieniem bardzo powszechnie stosowanych formuł handlowych INCOTERM 2000, ale głównie w kwestii podziału kosztów jakie towarzyszą procesowi transportu z miejsca zakupu do miejsca przeznaczenia.

Warto zauważyć, iż Combiterems jak sama nazwa wskazuje tyczy się szczególnie transportu kombinowanego (lecz nie nie tylko), czyli z uwzględnieniem zarówno lądu (transport samochodowy, kolejowy,) jak i morza (transport morski, śródlądowy) i używany jest dla dostaw zbiorczych dokonywanych głównie w kontenerach.

Zastosowano tutaj system kodów i numerycznych oznaczeń, które są przyporządkowane każdej z formuł handlowych i każdej poszczególnej czynności. Zamierzeniem twórców było wprowadzenie rozwiązań ułatwiających poruszanie się po tych zgoła zawiłej tematyce, a ponadto umożliwienie opracowania elektronicznego systemu EDIFACT.

Bardzo istotną sprawą jest pamiętanie by strony przed zawarciem kontraktu potwierdziły stosowanie nie tylko formuł Incoterms, ale także gotowego systemu podziału kosztów Combiterms". Należy wykorzystać w tym celu następujące stwierdzenie: " Incoterms 2000 z podziałem kosztów zgodnym z Combiterms 2000" (Incoterms 2000 with cost distribution according to Combiterms 2000).

Terminy Combiterms podobnie jak Incoterms nowelizowane są co dziesięć lat, te pierwsze jednak po uprzednim uwzględnieniu zmian w Incoterms-ach. Instytucje zaangażowane w tych działaniach to: Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu oraz Międzynarodowe Zrzeszenia Spedytorów FIATA

Bibliografia

  • "INCOTERMS 2000", Hermanowski Jarosław, UNIVERS Warszawa-Zielona Góra, 2004r, str.: 29-31
  • "Międzynarodowe Reguły Handlowe", Blajer Andrzej, ODDK Gdańsk, 2000 r., str.: 187-190

Autor: Marcin Kasprzyk