Przetarg ograniczony

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 21:04, 5 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przetarg ograniczony jest jednym z trybów udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu osoby chętne do podjęcia wykonania się pracy lub usługi składają wnioski o dopuszczenie do wzięcia udziału w przetargu, a osoby wybrane mogą składać oferty (Olszewska-Stompel 2012, s. 68) W umowie przetargu występują dwie strony - zamawiający i oferent. Podczas zawarcia umowy oferent otrzymuje od zamawiającego oświadczenie o przyjęciu oferty.

Zgodnie z ustawą o Prawie zamówień publicznych jest jednym z podstawowych trybów (obok przetargu nieograniczonego) i przy jego składaniu nie są wymagane żadne dodatkowe przesłanki.

Dzięki temu zapisowi przetarg ograniczony nie może zostać zanegowany przez jednostki, które sprawują pieczę nad prawidłowościami w związku z przebiegiem udzielania zamówienia publicznego. Przepisy ustawy pozwalają inwestorowi na dowolność w przekazaniu dokumentacji projektowej wykonawcom w pierwszym etapie procedury. Treść dokumentacji musi być dostarczona wyłącznie przedsiębiorstwom, które zakwalifikowały się do przetargu. Przetarg ograniczony jest zatem bardzo dobrym rozwiązaniem, jeżeli chce się ograniczyć ryzyko wyboru niewłaściwej firmy, która wykona zlecenie jeszcze w trybie pre-kwalifikacji. Ta podwójna selekcja sprawia, że przetarg ograniczony zwany jest także przetargiem o podwójnym rankingu, gdzie w pierwszej kolejności odbywa się selekcja. Ten pierwszy etap pozwala lepiej poznać wykonawców z zaznaczeniem cech, które są dla niego najważniejsze (E. Plebankiewicz 2009, s. 48)

W powyższej ustawie znajduje się jednak artykuł, który ukierunkowuje na inny tryb udzielania zamówień publicznych. Mowa tutaj o art. 48, ust. 1, pkt. 8a. W związku z tym artykułem zamawiający zobowiązany jest do podania obiektywnego i niedyskryminującego sposobu wyboru kandydatów, którzy będą mogli składać oferty, gdy liczba spełniających warunki przewyższy liczbę przewidzianą w ogłoszeniu o zamówieniu. Zapis ten komplikuje dobór odpowiednich wykonawców w przedsięwzięciu i może stanowić skuteczne zniechęcenie do i tak rzadko wybieranego przetargu (P. Nowak 2013, s. 1768)

Niemniej jednak przetarg ograniczony to nie tylko same plusy i korzyści, ale także ma on swoje negatywne strony. Dużą wadą w stosunku do przetargu nieograniczonego jest wydłużona procedura. Przetarg ograniczony wymaga więcej pracy z powodu podwójnej selekcji, a często jednostki ogłaszające przetarg nie mogą czekać zbyt długo. Co za tym idzie również koszt przygotowania takiego przetargu wzrasta, gdyż osoby upoważnione do jego przeprowadzenia muszą więcej poświęcić na dwa etapy przygotowań. W trybie przetargu ograniczonego wzrasta także ryzyko środków ochrony prawnej, co przyczynia się do braku możliwości skrócenia całej procedury.

Do skorzystania z przetargu ograniczonego ma prawo każdy zamawiający, o ile uzna on, iż taka forma przetargu przyniesienie mu więcej korzyści. Przetarg rozpoczyna się z chwilą publicznego jego ogłoszenia, a do udziału w nim może przystąpić każdy, kto spełnia wymagania. Wyżej wymieniona ustawa o prawie zamówień publicznych określa także czas trwania przetargu. Może być o realizowany w trybie standardowym lub pilnym.

TL;DR

Przetarg ograniczony to tryb udzielania zamówień publicznych, w którym wybór wykonawców odbywa się w dwóch etapach. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli chce się uniknąć ryzyka wyboru niewłaściwej firmy. Jednak procedura przetargu ograniczonego jest dłuższa i wiąże się z większym kosztem. Istnieje również możliwość skorzystania z innego trybu udzielania zamówień publicznych, który może utrudnić dobór odpowiednich wykonawców. Przetarg ograniczony rozpoczyna się od ogłoszenia zamówienia, a następnie odbywa się składanie wniosków, zaproszenie do składania ofert, składanie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy.

Przebieg przetargu ograniczonego

  1. ogłoszenie zamówienia - zamawiający jest zobowiązany do umieszczania w ogłoszeniu opisu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, opis wymagań niezbędnych do dopuszczenia do przetargu oraz sposób oceny tych kryteriów, liczbę oferentów którzy będą dopuszczeni do przetargu oraz inne informacje, w przypadku zamówień publicznych określone przez ustawę.
  2. składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu - wnioski muszą zawierać informacje których żąda zamawiający, oraz (jeśli zamawiający tego oczekuje), dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań przez oferenta
  3. zaproszenie do składania ofert - zamawiający ocenia oferentów, jeśli warunki są spełniane przez mniejszą liczbę oferentów niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza tylko ich, natomiast jeśli większa liczba oferentów spełnia warunki, do przetargu są zapraszani tylko ci oferenci którzy otrzymali najwyższe oceny, w liczbie określonej w ogłoszeniu
  4. składanie ofert - oferenci po otrzymaniu zaproszenia do przetargu składają oferty w czasie i miejscu określonym przez zamawiającego
  5. wybór najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego - zamawiający ocenia poszczególne oferty spośród których wybiera tą, której oferent przedstawił najkorzystniejsze warunki
  6. zawarcie umowy - obustronne podpisanie umowy z wybranym kandydatem


Przetarg ograniczonyartykuły polecane
Proces przetargowyOferentWykonawcaUmowa agencyjnaService Level AgreementZapytanie o cenęWniosek o dofinansowaniePrzewoźnikZamówienia publiczne

Bibliografia


Autor: Katarzyna Czech

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.