Przegląd techniczny

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 22:46, 20 lis 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przegląd techniczny - działania, które zmierzają do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, są wykonywanie przez jednostki dozoru technicznego[1].

Urządzenie podlegające dozorowi technicznemu, musi posiadać zgodę odpowiedniej jednostki dozoru technicznego na jego eksploatację. Zanim inspektor ją wyda, musi wykonać określone czynności[2]:

 • sprawdza dokumentację, dokonuje badania urządzenia, sprawdza stan wyposażenie, oznakowanie,
 • dokonuje prób technicznych przed uruchomieniem urządzenia oraz w trakcie jego pracy,
 • przeprowadza badanie, które jest ustalone w dokumentach urządzenia.

Efektem tych działań jest stworzenie protokołu, który potwierdza wykonanie czynności dozoru technicznego. W momencie uzyskania pozytywnego wyniku przeglądu technicznego, wydawana jest decyzja zezwalająca na jego eksploatację, ustalana jest również forma dozoru technicznego.

TL;DR

Przegląd techniczny to działania mające na celu bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych, przeprowadzane przez jednostki dozoru technicznego. Przegląd obejmuje badania, próby techniczne i tworzenie protokołów. Przegląd dotyczy różnych rodzajów urządzeń, takich jak urządzenia ciśnieniowe, zbiorniki, maszyny do przemieszczania ludzi, przenośniki, wyciągi itp. Jednostka dozoru technicznego ustala wymagania, normy i zakres badań. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dozoru technicznego grozi karą grzywny lub karą ograniczenia wolności.

Rodzaje urządzeń podlegające przeglądowi technicznemu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu określa jakie urządzenia podlegają przeglądowi technicznemu[3]:

1) urządzenia ciśnieniowe; ciecze, gazy pod ciśnieniem innym niż atmosferyczne np.:

 • kotły parowe, których pojemność jest większa niż 2 dm3,
 • zbiorniki na gaz skroplony, sprężony,
 • szybkowary ciśnieniowe,
 • rurociągi; pary, przesyłowe, technologiczne,

2) zbiorniki:

 • bezciśnieniowe i o nadciśnieniu poniżej 0,5 bara, których przeznaczeniem jest magazynowanie niebezpiecznych materiałów - trujących, żrących, ciekłe zapalne,
 • do przewozu niebezpiecznych materiałów np. cysterny,

4) pojemniki do przewozu materiałów niebezpiecznych,

5) urządzenia:

 • służące do napełniania, opróżniania zbiorników do transportu,
 • do przemieszczenia kontenerów podczas prac przeładunkowych,
 • wyładowcze, załadowcze,
 • podające ładunki,

6) maszyny do przemieszczania ludzi lub ładunków:

 • ruchome schody, chodniki, podesty,
 • urządzenia, windy dla osób niepełnosprawnych,
 • suwnice,
 • podnośniki, dźwigniki,
 • wózki z napędem podnoszenia,
 • żurawie,
 • wyciągi; towarowe, statków,
 • układnice,
 • przenośniki okrężne; platformowe i kabinowe
 • dźwigi; transportowe, budowlane, małe towarowe,
 • wyciągi w celach turystyczno-sportowych,

7) przenośniki o ruchu obrotowym; kabinowe, krzesełkowe, które są przeznaczone do celów rozrywkowych,

8) wypornice, układnice torów, korektory,

9) kolejne liniowe; osobowe i towarowe,

10) pomosty w przystaniach promowych

W sytuacji, gdy dla jakiegoś urządzenia nie ma określonych warunków technicznych, może być ono projektowane, wytwarzane lub naprawiane opierając się na warunkach, które są ustalone z konkretnym organem jednostki dozoru technicznego.

Jednostka dozoru technicznego

Urząd dozoru technicznego (UDT) jest odpowiedzialny za wykonywanie przeglądów technicznych. Organ ten określa[4]:

 • wymagania; konstrukcji, wytwarzania urządzeń,
 • normy, przepisy wytwarzania materiałów,
 • elementy wykorzystywane do wytwarzania, naprawiania i modernizacji,
 • zakres badań odbiorczych,
 • formę dokumentacji technicznej i jej zakres.

Do zakresu jego działań należy również[5]:

 • badanie urządzeń w fazie ich eksploatacji;
 • dozór nad wytwarzaniem urządzeń, naprawami, modernizacją,
 • uprawnianie zakładów w zakresie wytwarzania urządzeń technicznych, naprawami, modernizacja,
 • poświadczanie kwalifikacji osób, które obsługują oraz wykonują konserwację urządzeń technicznych,
 • określenie programów szkoleń dla osób, które zajmują się obsługą i konserwacją urządzeń technicznych.

Przepisy karne

Zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym art. 63 dopuszczenie do eksploatacji urządzenia technicznego podlega grzywnie lub karze ograniczenie wolności jeśli[6]:

 • organ jednostki dozoru technicznego nie wydał decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji urządzenia,
 • organ jednostki dozoru technicznego wydał decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzanie lub wycofanie go w obrotu.


Przegląd technicznyartykuły polecane
SANEPIDPaństwowa Inspekcja HandlowaInstrukcja BHPInstrukcja bezpieczeństwa pożarowegoLekarz medycyny pracyUrząd celnyBezpieczeństwo i higiena pracyPrace szczególnie niebezpieczneOchrona przeciwpożarowa

Przypisy

 1. Ustawa o dozorze technicznym...s.1
 2. Ustawa o dozorze technicznym...s.6
 3. Rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych...s.1-3
 4. Ustawa o dozorze technicznym...s.9
 5. Urząd dozoru technicznego (2020) - o dozorze technicznym
 6. Ustawa o dozorze technicznym...s.20

Bibliografia

Autor: Paulina Żaczek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.