Ogólne Polskie Warunki Spedycji

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:13, 20 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Ogólne Polskie Warunki Spedycji
Polecane artykuły


Zostały opracowane i opublikowane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL). Są to szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania w działalności spedycyjnej (traktowanej przede wszystkim jako działalności usługowa, uwzględniające prawa i obowiązki stron: zlecającego i przyjmującego zlecenie (spedytora), opracowane przede wszystkim na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, z wykorzystaniem dobrych praktyk w działalności spedycyjnej. Wśród zakresów zagadnień uwzględnionych w OPWS wyróżnia się:

 • przepisy ogólne – określenie spedytora, jego głównych zadań,
 • oferty – charakterystyka zawartości, zasady tworzenia i przedkładania zleceniodawcom,
 • odwołanie do umowy spedycji w Kodeksie cywilnym,
 • zlecenia spedycyjne,
 • wykonanie zlecenia przez spedytora,
 • ubezpieczenie powierzonego ładunku,
 • składowanie powierzonego ładunku,
 • przeszkody w wykonaniu czynności spedycyjnych,
 • wynagrodzenie spedytora, zwrot poniesionych przez niego kosztów,
 • odpowiedzialność spedytora,
 • ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności,
 • reklamacje,
 • prawo zastawu i zatrzymania,
 • przedawnienie,
 • rozstrzyganie sporów i prawo właściwe.

Bibliografia

 • Ogólne Polskie Warunki Spedycji, Polska Izba Spedycji i Logistyki, www.pisil.pl, 2015

Autor: Tomasz Małkus