Metoda pomiarowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 19:48, 23 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Metoda pomiarowa - przemyślany i uporządkowany szyk realizowanych w czasie mierzenia operacji, które są przedstawione w ogólny sposób.

TL;DR

Metoda pomiarowa jest ważna w różnych dziedzinach, takich jak elektronika, badania naukowe, badania marketingowe, systemy zdrowotne i zasoby pracy. Metody pomiarowe różnią się w zależności od dziedziny, a wyniki pomiarów są przydatne do dalszych działań. Metody pomiarowe obejmują metody bezpośrednie i pośrednie. Badania naukowe mogą być przeprowadzane za pomocą metod jakościowych i ilościowych, a różne rodzaje skal mierzenia są stosowane w pomiarach. Badania marketingowe są oparte na opinii publicznej i pomagają zrozumieć rynkowe otoczenie. Metody w badaniach marketingowych obejmują projektowanie badań, wybór prób, konstrukcję narzędzi pomiarowych, zbieranie i analizę informacji. Systemy zdrowotne wymagają różnych metod pomiarowych, a metody mierzenia efektywności obejmują indeksy, wskaźniki, parametryczne i nieparametryczne. Pomiar kapitału ludzkiego jest istotny w zarządzaniu zasobami pracy, i ma metody finansowe i jakościowe.

Dziedziny pomiarów

Jest wiele dziedzin w których dokonuje się pomiaru. Są to między innymi takie dziedziny jak:

Każda dziedzina ma własne metody pomiarowe, dzięki którym mierzona wielkość jest przydatnym materiałem do dalszych działań.

Elektronika / mechanika

W branży mechanicznej i elektronicznej ważnymi narzędziami są przyrządy pomiarowe. Dzięki nim odbywa się pomiar poszczególnych jednostek, co daje możliwość rozwiązania problemów z nimi związanych, jak i pozwala uniknąć tych trudności w przyszłości. W zależności od badanej jednostki, występują różne metody pomiarowe:

 • metody bezpośrednie
 • metody pośrednie

Badania naukowe

Badania naukowe jak wszystko inne należy poddawać pomiarom. W tym przypadku pomiary opierają się na badaniu zjawisk lub przedmiotów i ich opisie liczbowym, zestawionych zgodnie z góry określonymi regułami.

Metody pomiarowe w badaniach naukowych przyjmą dwie formy:

 1. metoda jakościowa
 2. metoda ilościowa

Sposób jakościowy - opis zjawisk, które są poddane badaniom z pominięciem ich pomiaru. Może to być pomiar, który uwzględnia zależności i związki części składowych badania

Sposób ilościowy - musi być dokonany pomiar, dlatego że metoda opiera się na liczbach.

Wyróżnia się również cztery rodzaje skal mierzenia:

 1. nominalne
 2. stosunkowa
 3. porządkowa
 4. interwałowa (J. Apanowicz 2002, s. 118)

Badania marketingowe

Badania marketingowe opierają się na opinii publicznej, na otoczeniu rynku. Pozwalają na zrozumienie i wyjaśnienie problemu w danym segmencie rynku.

"Badania marketingowe wiążą daną organizację z jej rynkowym otoczeniem. Organizacja ta projektuje badania, gromadzi i interpretuje dane, aby pomóc kierownictwu w zrozumieniu otoczenia, zidentyfikowaniu problemów i sprzyjających sytuacji oraz w rozwoju i przeprowadzeniu działań na określonych rynkach". (S. Kaczmarczyk 2003, s. 15)

Metody w badaniach marketingowych - metody:

 1. zaprojektowania badań
 2. wyboru prób
 3. konstrukcji narzędzi pomiarowych
 4. zbierania informacji
 5. zredukowania informacji
 6. analizy informacji
 7. zaprezentowania i werdykt wyników badań

Badanie rynkowe należy wcześniej zaplanować według powyższych grup, tak aby utworzyć uporządkowany szyk zdarzeń. Metody 2 i 3 są to tzw. etapy, dzięki którym przygotowuje się sposób postępowania. Są to fazy badania, które dają podstawę żeby przejść do kolejnego punktu.

Aby wykonać, zrealizować badania, należy nagromadzić dane za pomocą pomiarów. Zwykle odbywa się to przy wykorzystaniu jak najmniejszych kosztów, dzięki źródłom łatwo dostępnym na rynku.

Po zebraniu danych, należy podjąć kolejne kroki i przeanalizować zebrane informacje. W ten sposób można je zredukować i wykorzystać te, które nie zostały odrzucone. Kolejny etap to obliczenia oraz podjęcie działań badawczych, które mają być wykonane w późniejszym etapie.

Potem odbywa się już analiza wszystkich zebranych informacji oraz przedstawianie wyników tych badań.

Systemy zdrowotne

Ze względu na skomplikowane i wielowymiarowe oblicze płaszczyzny refundowania ochrony zdrowia, metody mierzenia efektywności stosowane w badaniach nad systemami zdrowotnymi dzieli się na cztery czołowe grupy:

 1. Indeksowe - są to wyznaczniki efektywności ochrony systemu zdrowotnego
 2. Wskaźnikowe - związane z pacjentem i jego potrzebami oraz samą służbą zdrowia
 3. Parametryczne - pomiar związany z określonymi parametrami
 4. Nieparametryczne - wszelkiego rodzaju analiza danych

Zasoby pracy

Współczesne organizacje coraz częściej zwracają uwagę na dobór kapitału ludzkiego. Dla bardziej efektywnego zarządzania tą dziedziną, menadżerowie stworzyli metody, które ułatwiają kierowanie taką kategorią zasobów. Najbardziej znaną metodą pomiaru w tej dziedzinie stała się koncepcja kapitału intelektualnego.

"W koncepcji tej kapitał intelektualny (zasoby niematerialne) dzieli się na trzy rodzaje:

 1. Kapitał ludzki
 2. Kapitał strukturalny
 3. Kapitał klientów" (G. Łukasiewicz 2005, s. 37)

Metody pomiaru kapitału ludzkiego nie są jasno określone, dlatego, że ciężko jest jasno określić co dokładnie ma być mierzone. Wiąże się to oczywiście z tym, że każdy człowiek jest inny i każdy ma inne umiejętności czy wykształcenie oraz sposób pochłaniania wiedzy.

W związku z powyższym sposoby pomiaru kapitału ludzkiego można rozdzielić na dwie grupy:

 1. Finansowa metoda pomiaru kapitału ludzkiego - wyrażenie pomiaru w postaci środków finansowych / pieniężnych danej jednostki oraz całego społeczeństwa
 2. Jakościowa metoda pomiaru kapitału ludzkiego - przemiana jakościowa kapitału ukazywana jest za pomocą różnych wyznaczników

Pomiar kapitału ludzkiego, zwanego też intelektualnym jest coraz ważniejszą kwestią na rynku przedsiębiorstw. Dobór odpowiedniego kandydata na stanowisko ma duże znaczenie dla działania całej organizacji. W metodach mierzenia kapitału ludzkiego brane są pod uwagę różne czynniki, takie jak: wykształcenie, doświadczenie, sposób, szybkość i chęć nauki nowych rzeczy oraz kompetencje i zdrowie danej jednostki


Metoda pomiarowaartykuły polecane
Analiza progowaMetody pozyskiwania informacji z rynkuKwantyfikacjaCase studyAnaliza danychBadania marketingowePytanie badawczeMetoda badawczaDyferencjał semantycznyObserwacja statystyczna

Bibliografia


Autor: Barbara Cyganek