Arogancja

Z Encyklopedia Zarządzania
Arogancja
Polecane artykuły

Arogancja (pycha, wyniosłość, zarozumiałość, próżność) to pewien rodzaj charakteru lub zachowania człowieka charakteryzujący się nadmierną pewnością siebie, unikaniem słuchania opinii innych pracowników (zarówno podwładnych jak i przełożonych), wywyższanie się poziomem swojej wiedzy lub kompetencji w zespole, uważanie że zawsze się ma rację.

Aroganckie zachowania w zespole projektowym zakłócają jego funkcjonowanie i utrudniają komunikację. Aroganckie zachowania kierowników demotywują załogę i zmniejszają autorytet przełożonego.

Skutki arogancji

Arogancja względem pracowników w organizacjach może mieć szereg negatywnych skutków, takich jak:

 • Demotywacja: Aroganckie zachowanie ze strony kierowników lub przełożonych może demotywować pracowników i obniżać ich morale.
 • Zmniejszona produktywność: Aroganckie zachowanie może zakłócać funkcjonowanie zespołu i komunikację, co prowadzi do zmniejszenia produktywności i opóźnień w projektach.
 • Brak zaufania: Kiedy pracownicy czują, że ich opinie i wkład nie są cenione lub szanowane, może to powodować brak zaufania i nieufność w organizacji.
 • Wysoka rotacja pracowników: Aroganckie zachowanie może tworzyć toksyczne środowisko pracy, co prowadzi do wysokiej rotacji pracowników, ponieważ szukają oni bardziej pozytywnych środowisk pracy.
 • Utrata reputacji: Aroganckie zachowanie może zaszkodzić reputacji organizacji i zniechęcać potencjalnych pracowników lub klientów.
 • Zmniejszona kreatywność: Aroganckie zachowanie może tworzyć kulturę strachu i zniechęcać pracowników do dzielenia się nowymi pomysłami i wyrażania swoich opinii.
 • Ograniczona współpraca: Aroganckie zachowanie może zniechęcać pracowników do współdziałania.

Ograniczanie arogancji

Ograniczanie arogancji pracowników w organizacji może być trudne, ale istnieją pewne działania, które mogą dać pozytywne efekty:

 • Edukacja: Przeprowadzanie szkoleń i sesji z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji i zarządzania konfliktami może pomóc pracownikom rozwijać umiejętności potrzebne do skutecznego funkcjonowania w zespole.
 • Modelowanie zachowań: Przełożeni powinni modelować pożądane zachowania, takie jak słuchanie opinii innych, dzielenie się wiedzą i wzajemny szacunek.
 • Ustanowienie standardów: Ustanowienie jasnych standardów zachowania dla pracowników i konsekwentne ich egzekwowanie może pomóc ograniczać aroganckie zachowanie.
 • Wzmacnianie pozytywnych zachowań: Nagradzanie i docenianie pracowników za skuteczne komunikowanie się, współpracę i dzielenie się wiedzą może pomóc wzmacniać pozytywne zachowania.
 • Wczesna interwencja: Natychmiastowa reakcja i rozwiązywanie problemów, kiedy tylko pojawiają się sygnały aroganckiego zachowania, może pomóc zapobiegać dalszemu rozwojowi tego zachowania.
 • Dostarczanie informacji zwrotnej: Dostarczanie pracownikom informacji dotyczącej ich zachowania i jego wpływu na zespół może pomóc im zrozumieć, jak ich zachowanie wpływa na innych.
 • Dbanie o kulturę: Dbanie o pozytywną kulturę organizacyjną, w której pracownicy czują się słyszani, doceniani i traktowani z szacunkiem, jest kluczowe dla ograniczenia aroganckiego zachowania.


Bibliografia