Wskaźnik cena/zysk

Z Encyklopedia Zarządzania

Wskaźnik cena zysk (Price-to-Income Ratio) jest to stosunek ceny za akcje do zysku na akcje.

Mówi on o atrakcyjności danej spółki jest ważna informacją dla inwestorów.

C/Z = cena za akcje/ zysk na akcje

Niski poziom wskaźnika może sugerować, że inwestycja jest korzystna, ponieważ firma osiąga spore zyski, przy relatywnie niskiej wycenie rynkowej. Wyższe wskaźniki są uważane za znaczące perspektywy dla rozwoju firmy, jednak zbyt duża cena może sugerować o spekulacji kiedy spółka nie ma prawie żadnych zysków, zalecana jest zatem ostrożność w interpretacji.

Należy porównywać do danych firm z branży. Gdy akcje na giełdzie rosną rośnie naturalnie wskaźnik.

Bibliografia

  • A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 82-85
  • J.C. Ritchie, Analiza Fundamentalna, WIG PRESS, Warszawa 1997, s. 53-54

Autor: Tomasz Opiela

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła