Tablica Kamishibai

Z Encyklopedia Zarządzania

Tablica Kamishibai (jap. kami-shibai, kami - papier, shibai - teatr, przedstawienie, dramat, sztuka). Dosłownie oznacza "papierowy dramat" i jest sposobem opowiadania historii ustnej tradycji, która narodziła się w świątyniach buddyjskich w Japonii w dawnych czasach XII wieku.

Tablica Kamishibai są używane jako wizualna kontrola przeprowadzania audytów w procesie produkcyjnym, spopularyzowana przez Toyota Production System. Karty układane są na tablicy i wybierane losowo lub zgodnie z harmonogramem przez przełożonych i zarządców terenu. System kart pomaga zapewnić spójne przeprowadzanie audytów. Zapewnia to utrzymanie bezpieczeństwa i czystości w miejscu pracy (np. 5S) oraz przeprowadzanie kontroli jakości.

TL;DR

Tablica Kamishibai to japoński sposób opowiadania historii za pomocą kart. Obecnie jest używana jako wizualna kontrola w audytach w procesie produkcyjnym. Kamishibai ma korzenie w japońskiej historii sztuki etoki i jest prekursorem mangi. Tablica pozwala na łatwą kontrolę wizualną i monitorowanie zadań. Istnieją dwa sposoby korzystania z Kamishibai: przydział zadań i przydział audytów. Kamishibai wymaga doświadczenia i coachingu, aby efektywnie go używać.

Obecne wykorzystanie

Jako część Toyota Production System, tablice kamishibai są używane jako wizualna kontrola podczas przeprowadzania audytów w procesie produkcyjnym. Szereg kartek jest umieszczany na tablicy i wybierany losowo lub zgodnie z harmonogramem przez przełożonych i zarządców obszaru. Zapewnia to utrzymanie bezpieczeństwa i czystości w miejscu pracy oraz przeprowadzanie kontroli jakości.

Opowiadanie historii Kamishibai jest obecnie prowadzone w ramach trwającej kampanii na rzecz pokoju na świecie. Maki Saji(buddyjska mniszka) stworzyła kamishibai na podstawie historii jednego z wielu dzieci, Sadako Sasaki, które ucierpiało w wyniku nalotu bomby atomowej na Hiroszimę w 1945 roku. W maju 2010 roku była delegatką na Spotkaniu Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej w ONZ w Nowym Jorku, gdzie wystąpiła na rzecz promowania świata w harmonii i wolnym od broni jądrowej.

Historia Kamishibai

Dokładne pochodzenie kamishibai w XX wieku jest nieznane, pojawiając się "jak wiatr na rogu ulicy" w dzielnicy Shitamachi w Tokio około 1930 roku. Uważa się jednak, że kamishibai ma głębokie korzenie w japońskiej historii sztuki etoki ("obrazkowe opowiadanie historii"), której można doszukiwać się w XII-wiecznych zwojach emaki, takich jak Choju giga ("Frolicking Critters") przypisywane księdzu. Toba Sōjō (1053-1140). Zwój przedstawia antropomorficzne karykatury zwierząt, które są satyrą na społeczeństwo w tym okresie, ale nie ma tekstu, co czyni go obrazkową pomocą do opowieści. Dlatego można go uważać za bezpośredniego prekursora kamishibai.

Popularność kamishibai spadła pod koniec okupacji alianckiej i po wprowadzeniu telewizji, znanej pierwotnie jako denki kamishibai ("elektryczny kamishibai") w 1953 r. Ponieważ telewizja zapewnia większy dostęp do różnorodnej rozrywki, wielu artystów i narratorów kamishibai straciło swoją pracę, a ci pierwsi zwrócili się do rysowania gekigi, wnosząc nowy talent i narrację do tego rozwijającego się gatunku. Chociaż ta japońska forma sztuki w dużej mierze zniknęła, jej znaczenie i wkład pozwoliły przypisać kamishibai jako źródło mangi

Zastosowanie Metody

Tablice kamishibai, zwane również systemami kart T , w swojej najprostszej formie składają się z tablicy wyświetlającej wybrane zadania zgodnie z określoną logiką (obszar, zadanie, kategoria itp.) W odniesieniu do okresu (godzina / dzień , tydzień itp.). Każde zadanie jest wyświetlane na oddzielnej dwustronnej karcie (czerwonej i zielonej) z szerszą częścią u góry tytułu, stąd termin "karta T".

Tablica pozwala na łatwą kontrolę wizualną, ponieważ następujące rzeczy będą oczywiste dla uważnego lidera lub każdego, kto obserwuje halę produkcyjną i tablicę w tym zakresie:

  • Czy tablica jest używana, czy nie?
  • Czy zadania są wykonywane w zamierzonej kolejności?
  • Czy napotkano i zarejestrowano jakiekolwiek problemy?

Sposoby korzystania

Sposób 1 - Przydział zadań

Sposób ten dotyczy przydziału zadań (zadania 5S na poziomie procesu lub kluczowe procedury lidera zespołu w ciągu dnia na poziomie LSW), prowadzi również do procesu naturalnego audytu , ponieważ wszelkie odchylenia są natychmiast oczywiste, nawet dla przypadkowego obserwatora . Jest to bardzo potężna aplikacja, ale może prowadzić do frustracji i braku dyscypliny, jeśli zostanie wdrożona na zbyt szeroką skalę i bez starannego planowania.

Kiedy organizacja jest na drodze tworzenia, standaryzacji i doskonalenia praktyk na szerokim froncie, generowanych jest wiele zadań. Jeśli wszystkie te zadania są wizualizowane i kontrolowane za pomocą systemu kamishibai, doprowadzi to do zalewu zadań i wielu tablic, które często nie są przestrzegane lub aktualizowane.

Najlepiej jest zarezerwować podejście kamishibai do krytycznych zadań, które zostały opracowane i dobrze wykonane przy użyciu bardziej konwencjonalnego arkusza kontrolnego lub tablicy. Nie oznacza to, że zadania nie zmienią się po przeniesieniu ich do systemu kart T. Zawsze będą dostosowywane i ulepszane. Chodzi o to, że kamishibai najlepiej stosować jako wizualne ulepszenie, gdy osiągnięty zostanie dojrzały poziom praktyki.

Sposób 2 - Przydział audytów

Preferowanym punktem wyjścia dla systemu kart T jest przydzielenie i wizualizacja audytów na poziomie procesu przeprowadzanych przez liderów zespołów i jeden lub dwa poziomy powyżej. Następnie staje się systemem dynamicznym, w którym kilka zadań na poziomie procesu (spośród dużej liczby wykonywanych codziennie) jest sprawdzanych w określonym przedziale czasu (odpowiednio codziennie lub co tydzień).

Zadania te są wybierane losowo przez lidera przeprowadzającego audyty (przełożony kontrolujący kierownika zespołu lub menedżera wyższego szczebla kontrolujący menedżera itp.) Z pudełka zawierającego dużą liczbę czynności na poziomie procesu obok tablicy T-card. Zapewnia to świeżość audytów i gwarantuje, że liderzy mogą badać szeroką gamę zadań lub działań w rozsądnym czasie, bez konieczności wykonywania absolutnie wszystkich zadań.

Chociaż kamishibai jest niezwykle prosty w użyciu, pamiętaj, że audyty LSW są dojrzałą praktyką i nie należy ich w pośpiechu wykonywać. Faktem jest, że nawet przy doskonałym zarządzaniu wizualnym i kontroli wizualnej potrzeba doświadczenia i coachingu, aby uzyskać głębsze zrozumienie tego, co się zobaczy. Wymaga stylu coachingu, który opiera się na przemyślanym zadawaniu pytań i zakłada doskonałe umiejętności słuchania.

Istnieją również inne ważne aspekty LSW, które należy najpierw zbadać i zrozumieć. Poradnik: Standardowa praca lidera dla przywództwa wykonawczego zawiera przydatne wskazówki dotyczące tego, jak standardowa praca lidera może pomóc w kształtowaniu proaktywnego stylu zarządzania, który nie tylko wzmocni pozycję Twoich pracowników, ale także pomoże Ci zachować widoczność ogólnego stanu Twojej organizacji.


Tablica Kamishibaiartykuły polecane
KaizenTest driven developmentBacklog produktuLean Software DevelopmentMetodyka Extreme ProgrammingScrumbanGetting Things DoneMetoda 5SCoaching

Bibliografia


Autor: Martyna Sołtys