Subwencje eksportowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Subwencje eksportowe
Polecane artykuły


Subwencje eksportowe - nazywane również inaczej subsydiami to bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca zwykle ze środków publicznych i przeznaczona dla przedsiębiorstw, które eksportują swoje produkty.

Pomoc ta ma na celu wyrównanie różnicy między ceną krajową towaru eksportowanego a ceną tego towaru na rynku zagranicznym, która to cena jest niższa od krajowej. Pomoc taka jest dla eksporterów bardzo pomocna ponieważ umożliwia obniżenie cen bez zmniejszania ich zysków. Różnica między ceną krajową a zagraniczną jest pokrywana przez państwo.

Formy

Subwencje eksportowe bezpośrednie

Ten rodzaj subwencji polega na przekazywaniu eksporterom określonej sumy z budżetu państwa. Wysokość takiej dotacji uzależniona jest zazwyczaj od wielkości wypracowanego przez przedsiębiorstwo eksportu. Działania takie są widoczne dla firm konkurencyjnych zza granicy i zazwyczaj są postradane jako złe praktyki bądź wręcz są zakazywane umowami międzynarodowymi.

Subwencje eksportowe pośrednie

W przypadku subwencji pośrednich mamy do czynienia z działaniami polegającymi na tworzeniu różnego rodzaju ulg np. podatkowych czy też ułatwień w systemie prawnym lub rynkowym danego państwa. Działania takie mają na celu obniżenie kosztów produkcji i sprzedaży oraz ułatwienie wyeksportowania towarów. Dodatkowo ten rodzaj subwencji jest dużo trudniejszy do wykrycia dla firm konkurencyjnych zza granicy i co za tym idzie dużo skuteczniejszy.

Bibliografia

  • David Begg, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2003
  • Elżbieta Czarny, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
  • Michał Rusiński; Zofia Wolińska, Ekonomia tom 2, PWN, Warszawa 2004

Autor: Kamil Gorczyca