Ocieplenie klimatu

Z Encyklopedia Zarządzania

Ocieplenie klimatu to proces podnoszenia się średniej temperatury na Ziemi i w atmosferze. Takie podnoszenie się temperatury skutkuje na Ziemi zmianami klimatycznymi oraz przekształceniom klimatu. Jak mówi Z.W. Kundzewicz " Obecnie ziemski klimat ociepla się najprawdopodobniej przede wszystkim z powodu wywołanego przez ludzi wzrostu stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych".[1]. Biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę ludności na świecie oraz postęp przemysłowo-techniczny można prognozować że klimat stale będzie się ocieplał.

TL;DR

Ocieplenie klimatu to proces podnoszenia się średniej temperatury na Ziemi, spowodowany głównie przez wzrost stężenia gazów cieplarnianych. Zmiany klimatyczne mają wpływ na zasoby wodne, powodują częstsze pożary, ekstremalne zjawiska pogodowe, upalne temperatury i wymarcie gatunków. Ocieplenie klimatu jest wynikiem zarówno naturalnych zmian klimatycznych, jak i działalności człowieka.

Jak postępuje ocieplenie klimatu

Jak pisze K. Różański cykliczne zmiany temperatur na Ziemi miały miejsce od wieków, klimat na Ziemi naturalnie przechodził pomiędzy dwoma fazami: zimną i ciepłą. Faza taka trwała około 130 tys. lat, na przemian fazy ciepłe i zimne. Obecnie na Ziemi panuje klimat zimy. Okresy na przestrzeni lat miały różne dynamiki. Pierwsze z nich można powiedzieć że miały klimat stabilny, wahania klimatyczne nie były duże, np. amplitudy temperatur. Kolejne już natomiast wykazywały coraz większą dynamikę zmian. Za większość ze zmian winą obarczyć można wahania ilości energii która docierała do Ziemi od Słońca.

Dopiero w XIX wieku badania dotyczące zmian klimatycznych zostały wykonane na tyle dokładnie aby można było sformułować na ich podstawie jakiekolwiek wnioski dotyczące ocieplenia się klimatu. Temperatura na Ziemi jest obecnie stale monitorowana i mierzona z każdego zakątka Ziemi, zarówno na lądzie jak i na wodach. Jak wynika z obserwacji w latach 90 ubiegłego wieku odnotowano najcieplejsze temperatury. Dodatkowo w XX wieku obserwacje doprowadziły naukowców do informacji na temat ocieplania się wód oceanów, zmiany dotyczą nie tylko temperatury powietrza ale także temperatury wód. Zaobserwowano również zmniejszenie się pokrywy śnieżnej o około 10% w porównaniu do lat 60.

Według naukowców jeśli zmiany klimatyczne będą postępowały w obecnym tempie znikną niektóre lodowce. Zmiany te spowodowane są nie tylko naturalnie postępującymi zmianami klimatu ale również obiegiem gazów cieplarnianych w atmosferze których wydzielanie jest zdecydowanie zwiększone a także poprzez działalność człowieka[2].

Skutki ocieplenia klimatu

Wraz z temperaturą na Ziemi, która w ostatnich latach wzrosła o około 3 stopnie Celsjusza, poprzez ocieplenie klimatu zmienią się również inne czynniki klimatyczne mające wpływ na komfort życia na Ziemi[3]:

  • zasoby wodne przez co rozumieć można podniesienie się poziomu wód, zarówno tych lądowych jak i morskich spowodowane głównie przez topniejące lodowce, częściej dochodzić może do powodzi i podtopień, zjawiskiem pokrewnym może tu być również tworzenie się mokradeł czy zwiększenie zasolenia wód śródlądowych;
  • częstsze pożary lasów czy łąk, spowodowane suszą i brakiem, bądź znikomymi opadami, na pożary najbardziej narażone są obszary leżące w strefie równikowej i zwrotnikowej;
  • upalne temperatury latem, mimo oczywistej sytuacji że latem temperatury są wysokie, w przyszłości odnotowane mogą być nawet o kilka stopni wyższe, co zdecydowanie wpłynie na komfort życia ludzi, dla których nawet obecne temperatury są trudne do zniesienia;
  • ekstremalne zjawiska pogodowe, coraz groźniejsze burze zarówno na ziemi jak i na wodach, susze, huragany, wszystkie te zjawiska już występują lub występowały ale przy postępującym ociepleniu klimatu zjawiska te będą bardziej dotkliwe i niszczące zarówno dla człowieka jak i dla flory i fauny;
  • wymarcie części flory i fauny, zmiany klimatyczne postępują tak szybko że zarówno zwierzęta jak i rośliny nie są w stanie do końca przystosować się do zmian i w efekcie część gatunków może wymrzeć, mogą też powstawać nowe gatunki roślin, przystosowane do aktualnego klimatu. Może dochodzić do przeniesienia się zwierząt z obszarów obecnie zamieszkujących na inne, bardziej dogodne do zamieszkania.


Ocieplenie klimatuartykuły polecane
Globalne ocieplenieKlimatEfekt cieplarnianyGłówne problemy ekologiczneDegradacja biosferyEmisja gazów cieplarnianychDegradacja glebyZmiany klimatuZanieczyszczenie wody

Przypisy

  1. Kundzewicz Z., "Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki - obserwacje i projekcje", Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, 2011, s.39-42
  2. K. Różański "Antropogeniczne zmiany klimatu: mit czy rzeczywistość?" 2001, s. 162-167
  3. A. Woś, "Klimat Polski", 1999, s.9-15

Bibliografia


Autor: Kamila Kocierz