Biuletyn zamówień publicznych

Z Encyklopedia Zarządzania
Biuletyn zamówień publicznych
Polecane artykuły

Biuletyn Zamówień Publicznych - w skrócie BZP; krajowy publikator wydawany przez Urząd Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane w Ustawie o Prawie Zamówień Publicznych. Od 1 stycznia 2021 roku jest on również publikowany w formie elektronicznej i dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl. Aby umowa uznana była za zamówienie publiczne musi być odpłatnie zawartym na piśmie porozumieniem między podmiotami takimi jak zamawiający i wykonawca oraz przedmiotem tej umowy musi być usługa, towar bądź robota budowlana[1].

Wzory ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zgodnie z zarządzeniem, które zostało wydane przez Ministra Rozwoju, każda publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych, musi spełniać określone w dokumencie dane. Wzory z dokładnymi wytycznymi, co zamieszczane ogłoszenia powinny zawierać oraz w jakiej formie powinny być zaprezentowane, zostały przygotowane i zamieszczone w owym dokumencie. Tyczy się on takich publikacji w BZP jak[2]:

  • ogłoszenia o zamówieniu
  • ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 131a ust. 1 ustawy Pzp, zwanym dalej „zamówieniem w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”, i o podwykonawstwie
  • ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
  • ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
  • ogłoszenia o konkursie
  • ogłoszenia o wynikach konkursu
  • ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
  • ogłoszenia o zmianie umowy

Przypisy

  1. Kola J. (2020) Nowe Prawo zamówień publicznych – podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (2016) Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020)

Bibliografia

Autor: Adam Matusik

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.