Baza konkurencyjności

Z Encyklopedia Zarządzania
Baza konkurencyjności
Polecane artykuły

Baza konkurencyjności jest to internetowa baza ofert prowadzona przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W bazie zamieszczane są zapytania ofertowe składane przez beneficjentów funduszy europejskich. Celem prowadzenia bazy jest zapewnienie jednolitego dostępu potencjalnych dostawców lub usługodawców do beneficjentów zgłaszających zapotrzebowanie na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne lub usługi niezbędne do zrealizowania danego projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zakup materiałów lub usług za pośrednictwem ogłoszenia złożonego w bazie konkurencyjności jest warunkiem wystarczającym do spełnienia zasady konkurencyjności, która jest niezbędna do uznania danego wydatku za kwalifikowalny.

Baza konkurencyjności znajduje się w Internecie pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Bibliografia

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła