Alfa Cronbacha

Z Encyklopedia Zarządzania

Alfa Cronbacha jest najbardziej powszechną, znaną metodą analizy rzetelności testów psychologicznych. Jest to pewnego rodzaju test, który ma za zadanie badanie rzetelności używanych kwestionariuszy w psychologii i badaniach edukacyjnych. Dodatkowym zastosowaniem Alfy Cronbacha jest ukazanie ilości błędów w pomiarach. Jest to istotny zabieg potwierdzający słuszność, który należy wykonać przed wykorzystaniem testu do celów badawczych. Wyżej wymieniony współczynnik po raz pierwszy został opisany przez amerykańskiego psychologa i statystyka Lee Cronbacha w pracy Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests.

TL;DR

Alfa Cronbacha jest popularną metodą analizy rzetelności testów psychologicznych. Pomaga w badaniu spójności testu i ilości błędów w pomiarach. Wartość alfy może wynosić od 0 do 1, a wartości powyżej 0,6 są uznawane za dobre. Wysokość alfy zależy od długości testu i powiązania między pozycjami. Alfa Cronbacha jest użyteczna w unikaniu błędów w testach i skalach. Lee Cronbach był psychologiem, który opracował tę metodę.

Wartość Alfy Cronbacha

Rozwój Alfy Cronbacha nastąpił w 1951 roku przez Lee Combracha. Celem amerykańskiego psychologa i statystyka było zapewnienie miary wewnętrznej spójności dla testu albo skali. Alfa Cronbacha może przyjmować wartości w zależności od sytuacji od 0 do 1, przy czym prawidłową i powszechnie przyjmowaną wartością danego współczynnika jest co najmniej 0,6, zaś w najlepszym przypadku dąży się do tego, żeby wartość ta wynosiła 0,9. Wewnętrzna spójność określa poziom mierzenia tego samego pojęcia przez wszystkie pozycje testu. Zanim dany test zostanie dostarczony do badań ważne jest zapewnienie trafności, na co właśnie pozwala wewnętrzna spójność.

Reguła do opisywania wewnętrznej spójności za pomocą Alfy Cronbacha:

  • 0,9 ≤ α Doskonały
  • 0,8 ≤ α <0,9 Dobry
  • 0,7 ≤ α <0,8 Do przyjęcia
  • 0,6 ≤ α <0,7 Wątpliwy
  • 0,5 ≤ α <0,6 Ubogi
  • α <0,5 Gorszący

Często zdarza się tak, że pozycje w danym teście są ze sobą powiązane. Wówczas wartość Alfy Cronbacha wzrasta, co nie zawsze oznacza, iż test posiada wewnętrzną spójność na wysokim poziomie. Na dane zjawisko wpływa fakt, iż wysokość alfy jest zależna również od samej długości testu, przez co często testy charakteryzujące się prostotą i niewielką długością sprawiają, że wartość alfy bardzo spada. Można zatem wyciągnąć wniosek, że aby zwiększyć wspomnianą już alfę, należy dodać więcej pozycji sprawdzającą jedno zagadnienie w teście.

Istnieje możliwość obliczenia najpopularniejszego współczynnika rzetelności (alfa Cronbacha)

Gdzie oznacza wariancję k pojedynczych pozycji, a oznacza wariancję sumy wszystkich pozycji.

Analiza wyniku Gdy współczynnik alfa jest równy jeden to wynik ten świadczy o prawdziwości testu. W tym przypadku wszystkie pozycje mierzą to samo i są rzetelne. Jeśli jednak współczynnik alfa równa się zero to świadczy to o tym, że testowe pozycje dają nieprawdziwy, bądź nieprawidłowy wynik.

Przykład

Osoba przeprowadzająca test dotyczący oszczędzania wody zadała badanym pięć pytań:

Bierzesz kąpiel czy prysznic? Czy używasz sprzętów, które pobierają wodę typu zmywarka do naczyń? Czy do mycia rąk zawsze używasz mydła? Czy kiedykolwiek słyszałeś o kryzysie dotyczącym braku wody w pewnych regionach świata? Jeśli tak to gdzie? Czy starasz się oszczędzać wodę? Jeśli tak to w jaki sposób?

Wynik testu wskazał wartość Alfy Cronbacha jako 0.7. Oznacza to, że odpowiedzi, jakie badacz uzyskał od osób badanych są stosunkowo podobne. Alfa Cronbacha pokazuje jedynie to czy udzielane odpowiedzi były podobne, a jeśli tak się dzieje, wówczas można stwierdzić, iż zadane pytania badają podobne do siebie zjawisko.

Użycie Alfy Cronbacha

Aby uniknąć sytuacji, w której test lub skala zostaną odrzucone z powodu błędów, pomocne może się okazać prawidłowe zrozumienie skorelowanych ze sobą pozycji wewnętrznej spójności, jednorodności, bądź jednowymiarowości, na co pozwala nam odpowiednie użycie Alfy Cronbacha. Wewnętrzna spójność związana jest bezpośrednio z wzajemnie powiązanymi ze sobą pozycjami danego testu. Jednorodność powiązana jest natomiast bezpośrednio z jednowymiarowością, a zatem można stwierdzić, że miara jest jednowymiarowa, wówczas gdy pozycje wymienione w teście mierzą pojedynczą, często ukrytą cechę. Wewnętrzna spójność jest warunkiem koniecznym do wykonania pomiarów, aczkolwiek nie jedynym. Ogólna zasada dotycząca rzetelności mówi, iż jednowymiarowość występuje w danej pozycji testu, a jeśli to założenie nie jest w pełni spełnione, mogą pojawić się tzw. niedoszacowania rzetelności. Oznacza to, że test charakteryzujący się swoją wielowymiarowością nie musi mieć mniejszego współczynnika Alfa niż test jednowymiarowy, co można narzuca nam wniosek, iż bardziej rygorystyczna wartość Alfy nie zawsze opisuje wewnętrznej spójności.

Lee Cronbach

Lee Joseph Cronbach urodził się 22 kwietnia 1961 roku w Frenco w Kaliforni, a zmarł 1 pażdziernika 2001 roku w Palo Alto. Już jak dziecko wyróżniał się inteligencją i wział udział w długotrwałym badaniu Lewisa Termana nad utalentowanymi dziećmi. W 1940 roku mężczyzna otrzymał doktorat z dziedziny psychologii edukacyjnej na Univesity of Chicago. Cronbach to jeden z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych psychologów edukacyjnych wszech czasów,który zasłużył się swoją pracą przy testach i pomiarach psychologicznych. Psycholog dążył do uzyskania rzetelnej koncepcji wpływającej na pomiary edukacyjne .W ten sposób ukazała się publikacja jego autorskiej metody określania prawidłowości testów psychologicznych-alfa Cronbacha. Jego koncepcja jest powszechnie praktykowana i cieszy się przydatnością w pomiarach.


Alfa Cronbachaartykuły polecane
Zmienna zależnaPróbaBadania ilościoweNiepewność pomiaruEstymatorBłąd pomiaruANOVAEstymator nieobciążonySkala Likerta

Bibliografia


Autor: Marek Żurkowski