Traktat Konstytucyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 05:09, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Traktat Konstytucyjny
Polecane artykuły


Zwany również Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy, to wielostronna umowa międzynarodowa, która weryfikowana jest przez przepisy prawa międzynarodowego. Zainteresowane strony, czyli państwa członkowskie Unii Europejskiej określają treść Traktatu konstytucyjnego oraz muszą zadecydować, czy zostanie on wdrożony w życie (są tzw. "panami traktatu").

Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy został podpisany 29 października 2004 roku w Rzymie. Jest bardzo ważnym etapem rozwoju europejskiej integracji. Traktat konstytucyjny stanowi swoisty zbiór dotychczasowych traktatów unijnych w jednym dokumencie, dzięki czemu są one przejrzystsze i łatwiejsze do zrozumienia dla każdego obywatela. Uwzględniając specyfikę Traktatu konstytucyjnego jako umowy pozwalającej na współkształtowanie procesu integracji europejskiej, można określić go jako tzw. traktat rewizyjny, czyli taki, który zmienia traktaty ustanawiające Unię Europejską. Traktat konstytucyjny, podobnie jak Traktaty stanowiące Unię Europejską (oprócz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali) jest zawierany na czas nieograniczony. Traktat konstytucyjny składa się z Preambuły, która zawiera informacje na temat praw człowieka, demokracji, wolności i kreowaniu wspólnej przyszłości, oraz z czterech części i dotyczy następujących aspektów działania Unii Europejskiej:

I. Część pierwsza:

 • Definicja i cele Unii,
 • Prawa podstawowe i obywatelstwo Unii,
 • Kompetencje Unii,
 • Instytucje i organy Unii,
 • Wykonywanie kompetencji Unii,
 • Życie demokratyczne Unii,
 • Finanse Unii,
 • Unia i jej bezpośrednie otoczenie,
 • Członkostwo w Unii,

II. Karta praw podstawowych Unii:

 • Godność,
 • Wolność,
 • Równość,
 • Solidarność,
 • Prawa obywatelskie,
 • Wymiar sprawiedliwości,
 • Postanowienia ogólne dotyczące wykładni i stosowania karty,

III. Polityki i funkcjonowanie Unii:

 • Postanowienia ogólne,
 • Niedyskryminacja i obywatelstwo,
 • Polityki i działania wewnętrzne,
 • Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich,
 • Działania zewnętrzne Unii,
 • Funkcjonowanie Unii,
 • Postanowienia wspólne,

IV. Postanowienia ogólne i końcowe.

Do Traktatu dołączono 36 protokołów dodatkowych oraz 2 załączniki, które wspólnie stanowią jego integralną część. Dodatkowo Konferencja Międzyrządowa przyjęła Akt Końcowy wraz z wieloma deklaracjami, które nie są jednak prawnie wiążące.

Bibliografia

 • Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, pod red. S. Parzymiesa, wyd. nauk. Scholar, Warszawa, 2009
 • Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy

Autor: Karina Wojewódka