Projekty inwestycyjne modernizacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 18:17, 25 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Inwestycje modernizacyjne z reguły związane są z niwelowaniem kosztów produkcji, czy też świadczenia usług. Istotną cechą tego rodzaju inwestycji jest również uwzględnienie aspektu poprawy jakości funkcjonowania ogółu organizacji, czy też poszczególnych jej elementów. W literaturze występują w połączeniu z inwestycjami odtworzeniowymi, ze względu na ich możliwość współistnienia podczas działań naprawczych.

Inwestycje modernizacyjne powiązane są z zastępowaniem wciąż użytecznych i sprawnych zasobów materialnych przedsiębiorstwa. Modernizacja tych elementów działalności, wynika z potrzeby poprawy jakości wykonywanych prac. Istotne jest więc uzyskiwanie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie ekonomicznych korzyści dla organizacji. Można zauważyć że istnieje reguła, między niwelowaniem kosztów wytwarzania i oczekiwaniem zwiększenia przychodów. Ze względu na fakt, że koszty nie są bezpośrednio związane z przychodami, nie należy oczekiwać że ich zmniejszenie spowoduje równocześnie wzrost poziomu wpływów z prowadzonej działalności. Równoznaczna sytuacja ma miejsce również, gdy przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości, poprzez wprowadzenie modernizacji. Poprawa jakości może wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów, a więc potencjalny wzrost przychodów, wynikających z udoskonalenia prowadzonych działań, zostanie osiągnięty za sprawą generowania przeważających stan poprzedni wydatków (W. Rogowski 2013, s. 39-40).

TL;DR

Artykuł omawia inwestycje modernizacyjne, które mają na celu poprawę jakości funkcjonowania organizacji. Inwestycje te mogą obejmować wymianę urządzeń, modernizację budynków oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Mają one na celu zmniejszenie kosztów, zwiększenie wydajności i poprawę jakości działalności. Inwestycje modernizacyjne mogą być również uznawane za inwestycje innowacyjne, jeśli wprowadzają nowoczesne technologie. Korzyściami z tych inwestycji są zmniejszenie kosztów, zwiększenie wydajności i poprawa jakości życia.

Efektywność inwestycji modernizacyjnych

Informacje o skuteczności inwestycji modernizacyjnych można więc doszukiwać się w dokumentach świadczących o generowanych kosztach. W przypadku efektywnego przedsięwzięcia, koszty ponoszone w okresie przed modernizacją będą wyższe, niż po wprowadzeniu nowego, usprawnionego elementu działalności (P. Pabianiak 2011, s. 11-12).

Inwestycje modernizacyjne jako element inwestycji rzeczowych

Inwestycje modernizacyjne należą do grupy inwestycji rzeczowych, które opierają się na zasobach materialnych przedsiębiorstw, bądź jednostek urzędowych. Istotę powiązania inwestycji modernizacyjnych jako element rzeczowych można oprzeć na podstawie następujących elementów, których może dotyczyć modernizacja (M. Kowalczyk 2011, s. 82):

  • Wymiana urządzeń na linii produkcyjnej - jest przykładem modernizacji, ze względu na możliwość poprawy jakości wykonywanych produktów, ale również istotne może być zmniejszenie kosztów użytkowania tego urządzenia, np. poprzez niższy poziom zużywanej energii.
  • Modernizacja budynku - może polegać na zmianie funkcji jakie pełni nieruchomość, bądź unowocześnieniu jej infrastruktury. Zmniejszenie kosztów zużywanej energii poprzez wprowadzanie modernizacji w sposobach ogrzewania, czy też poprawa jakości funkcjonowania użytkowników budynku, to przykłady przedsięwzięć modernizacyjnych.

Inwestycje modernizacyjne w kontekście innowacji

Inwestycje modernizacyjne ze względu na charakter usprawniający działalność, a przede wszystkim obniżający koszty jej prowadzenia, mogą wiązać się z wprowadzaniem elementów innowacyjnych. Ze względu na definicję inwestycji innowacyjnych, która zakłada wprowadzanie nowych technologii bądź rozwiązań, można zauważyć następujące zależności (R. Mandziuk, P. Nawra, J. Ossowska 2016, s. 549-550):

  • Inwestycje polegające na modernizacji aktualnie wykorzystywanego urządzeń i nieruchomości, poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii, będącej innowacją w danej dziedzinie, mogą być uznawane zarówno za ‘’inwestycje modernizacyjne’’ jak i innowacyjne.
  • Inwestycje wprowadzające rozwiązania, które mają na celu usprawnienie działalności, jednakże wcześniej już wykorzystywane w tej dziedzinie, nie będą rozumiane jako inwestycje innowacyjne.

Korzyści inwestycji modernizacyjnych

Ze względu na istotną rolę, jaką odgrywają inwestycje modernizacyjne w działalności przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych, można zauważyć następujące korzyści, jakie ze sobą niosą (J. Nowicka 2012, s. 24-26):

  • Zmniejszenie kosztów - główna funkcja, jaką pełnią przedsięwzięcia modernizacyjne związana jest z niwelowaniem wydatków organizacji. Z tego względu naturalną korzyścią jest spełnienie zakładanego celu inwestycji.
  • Zwiększenie wydajności - ze względu na fakt, iż modernizacje mogą polegać na unowocześnieniu infrastruktury organizacyjnej, istnieje możliwość uzyskania efektu poprawy wydajności, np. poprzez zmianę urządzeń produkcyjnych, czy też sposobu świadczonych usług.
  • Poprawa jakości - z punktu widzenia społeczności lokalnej, przedsięwzięcia modernizacyjne prowadzone przez jednostki samorządowe, służą głównie do poprawy jakości życia mieszkańców, a także funkcjonowania urzędów miejskich.


Projekty inwestycyjne modernizacyjneartykuły polecane
Innowacja procesowaProjekty inwestycyjne odtworzenioweEfekt skaliKoszty jakościEfekt synergiiBadania i rozwójZarządzanie wartością projektuNakładyKoszty utrzymania zapasów

Bibliografia

Autor: Michał Banach